Aktuálne výzvy
12-09-2019
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Vyhlásená výzva zameraná na podporu preventívnych opatrení na zníženie následkov prírodných katastrof
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020...
30-07-2019
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie pre žiadateľov, ktorých sa týka uznávanie organizácií výrobcov ovocia a zeleniny, nadnárodných organizácií výrobcov ovocia a zeleniny a združení organizácií výrobcov ovocia a zeleniny
PPA oznamuje všetkým žiadateľom o uznanie organizácií výrobcov ovocia a zeleniny, nadnárodných organizácií...
30-07-2019
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie k dotácii na „Zelenú naftu“
Upozorňujeme oprávnených žiadateľov o dotáciu vo forme úľav na environmentálnych daniach (ZELENÁ NAFTA...
18-07-2019
životné prostredie
SIEA: V Zelenej domácnostiam II budú na jeseň vyhlásené ďalšie štyri kolá
O poukážky na zariadenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie budú môcť domácnosti v roku 2019 požiadať...
18-07-2019
veda a výskum
MINEDU: Vedci môžu žiadať o podporu spoločných projektov s francúzskymi kolegami
Celkovo 86 000 eur je vyčlenených na financovanie spoločných slovensko-francúzskych projektov výskumu...
17-07-2019
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP KŽP: Oznam o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC411-2017-36
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita...
17-07-2019
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP KŽP: Oznam o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC411-2017-36
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita...
17-07-2019
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Sprievodca administratívnou finančnou kontrolou PRV 2014
PPA oznamuje prijímateľom projektových podpôr, že zverejnila na svojom webovom sídle PPA v časti PPA...
16-07-2019
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Odporúčanie k registrácii v DataCentre pre oprávnených žiadateľov o poskytnutie štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach (ZELENÁ NAFTA 2019+)
PPA odporúča žiadateľom pred podaním žiadosti o aktiváciu konta v DataCentre skontrolovať, či spadajú...
16-07-2019
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Začína sa s registráciou žiadateľov na 30 - miliónovú „Zelenú naftu 2019+“
Historicky prvá štátna pomoc v agrosektore realizovaná plne elektronicky Záujemcovia o podporu zo Zelenej...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje