Aktuálne výzvy
05-12-2016
životné prostredie
OP KŽP: DRUHÝ ROK OPERAČNÉHO PROGRAMU KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V PRAXI
Európska únia v programovom období 2014 – 2020 dáva Slovensku príležitosť využiť viac ako 4,310 miliardy...
22-11-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MPSR: Výzva na grant EFSA (OC/EFSA/AFSCO/2016/02) – program EUFORIA Príprava, organizácia a realizácia školiacich aktivít
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín realizuje výzvu na grant, ktorej cieľom je uzavrieť s vybraným...
22-11-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenia pre žiadateľov o priame podpory v roku 2017
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR), Národné poľnohospodárske...
18-11-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MPSR: Oznámenie o zrušení výzvy č. 1/2015
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Program rozvoja...
18-11-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MPSR: Oznámenie pre žiadateľov o priame podpory v roku 2017 v súvislosti s informačným systémom „Geopriestorová žiadosť o podporu (GSAA)"
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR), Národné poľnohospodárske...
16-11-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie - Podpora na opeľovaciu činnosť včiel
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava v súlade s Výnosom Ministerstva...
14-11-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Dokončenie príručky k notifikácii a autorizácii tradičných potravín a k autorizácii nových potravín
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín vydal dve príručky o nových potravinách a tradičných potravinách...
14-11-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Dokončenie príručky k notifikácii a autorizácii tradičných potravín a k autorizácii nových potravín
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín vydal dve príručky o nových potravinách a tradičných potravinách...
11-11-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie o podozrení na neplnenie podmienok zaťaženia pre žiadateľov o neprojektové opatrenia PRV SR 2014 – 2020
Podľa § 4 ods. 1 písm. c) nariadenia vlády SR č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania...
10-11-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie pre žiadateľov o zaradenie do nových záväzkov neprojektových opatrení PRV 2014 – 2020 v roku 2016
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) listom zo dňa 18.10.2016 v zmysle §...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje