Aktuálne výzvy
02-06-2009
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Výzva: Predkladanie žiadostí o zaradenie do opatrenia: Životné podmienky zvierat
Pôdohospodárska platobná agentúra na svojej stránke zverejnila oznam pre záujemcov o možnosti predkladania...
26-05-2009
sociálne projekty
Nadácia Intenda poskytne na rozvíjanie občianskej identity 67 tisíc euro.
Nadácia Intenda vyhlásila prvé grantové kolo v rámci svojho nového programu Rozvíjame občiansku identitu....
26-05-2009
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Nadačný fond Slovak Telekom podporí splnenie snov znevýhodneným talentovaným študentom
Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Intenda vyhlasuje v rámci schémy individuálnych žiadateľov Programu...
22-05-2009
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Oznámenie k záložnému právu pri realizovaných projektoch z PRV 2007-2013
Pôdohospodárska platobná agentúra na svojej stránke zverejnila informáciu pre konečných prijímateľov,...
22-05-2009
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Konto Orange: Výsledky vzdelávacích projektov
Otvorená výzva v oblasti vzdelávania, ktorú pre mimovládne organizácie tento rok po prvýkrát vyhlásilo...
18-05-2009
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Vyhodnotenie projektu: Európa v škole 2009
Spolu 12 386 žiakov, študentov a školských kolektívov sa tento rok zapojilo do 56. ročníka medzinárodného...
18-05-2009
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Tituly Centrá excelentnosti udelené
Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj 18.5.2009 slávnostne odovzdal titul centrum excelentnosti...
18-05-2009
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Vyhlásenie PPA k znižovaniu oprávnených výdavkov projektov
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej stránke vyhlásenie k znižovaniu oprávnených výdavkov...
06-04-2009
komunálna sféra, rozvoj obcí
Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Operačného programu Bratislavský kraj
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský...
20-03-2009
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Zjednodušenie Spoločnej poľnohospodárskej politiky
Na internetovej stránke www.europa.eu bol zverejnený článok o zjednodušení spoločnej poľnohospodárskej...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje