Aktuálne výzvy
02-12-2008
veda a výskum
Otvorená výzva Agentúry pre výskum a vývoj
Agentúra na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy o spolupráci medzi Ministerstvom školstva Slovenskej...
02-12-2008
komunálna sféra, rozvoj obcí
Výsledky programu: Občianska voľba Pivovaru Šariš
Na internetovej stránke www.changenet.sk bola zverejnená informácia o tom, že Rada reprezentantov charitatívneho...
27-11-2008
životné prostredie
Viac dotácií z Environfondu pre tento rok
KEDY, KDE A O ČOM SA ROKOVALO? Vláda SR na svojom rokovaní dňa 19.novembra 2008 schválila návrh na...
27-11-2008
sociálne projekty
Výzva Nadácie Pontis: "Hľadáme ďalší zmysel" - PRE PODNIKANIE
Na stránke Nadácie Pontis bol zverejnený nový grantový program, ktorý pomôže ľuďom so sluchovým postihnutím...
26-11-2008
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MŠ SR: Aktualizácia Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu
Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ na svojej internetovej stránke zverejnila...
26-11-2008
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výzva: ADAM2 - Program finančnej podpory aktivít detí a mládee
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SR, Odbor detí a mládeže vyhlasuje Výzvu na predkladania žiadostí o dotáciu v rámci...
25-11-2008
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Žiadosti o zmenu individuálnej kvóty
Na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry bolo zverejnené Upozornenie pre výrobcov kravského mlieka...
25-11-2008
sociálne projekty
Konto Orange podporilo hendikepovaných študentov
Konto Orange podporilo prostredníctvom grantového programu „Štipendium pre znevýhodnených“ študentov...
25-11-2008
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Nová Výzva pre podávanie žiadostí programu ADAM v oblasti informácií pre mládež
Ministerstvo školstva SR vyhlasuje novú Výzvu pre podávanie žiadostí o dotáciu na realizáciu projektov...
25-11-2008
komunálna sféra, rozvoj obcí
Konferencia: Švajčiarsko - Slovenská spolupráca
Úrad vlády SR pod záštitou podpredsedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, euróspke záležitosti, ľudské...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje