Aktuálne výzvy
27-09-2012
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OP Vzdelávanie: Schválenie Výročnej správy o vykonávaní OPV za rok 2011
Výročná správa o vykonávaní operačného programu Vzdelávanie za obdobie január – december 2011 bola Európskej...
27-09-2012
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OP Vzdelávanie: Konzultácie k výzve OPV-2012/2.1/03-SORO
Od 27.9.2012 si môžu záujemcovia rezervovať termín na konzultáciu k príprave žiadostí o nenávratný finančný...
27-09-2012
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OP Vzdelávanie: Revízia operačného programu
Dňa 19. septembra 2012 Európska komisia schválila revíziu operačného programu v nadväznosti na uznesenie...
26-09-2012
komunálna sféra, rozvoj obcí
Aktualizovaný stav implementácie ŠF a prehľad výziev k 31.08.2012
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Centrálny koordinačný orgán aktualizovalo...
18-09-2012
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OP Vzdelávanie: Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2012
S platnosťou od 03. 09. 2012 je aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí...
18-09-2012
životné prostredie
OP Životné prostredie: Aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP k 31.08.2012
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné...
18-09-2012
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OP Vzdelávanie: Rezervácie na konzultácie k výzve OPV-2012/1.2/04-SORO
Od 17. septembra 2012 si môžu záujemcovia o konzultáciu k príprave žiadostí o nenávratný finančný príspevok...
18-09-2012
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OP Vzdelávanie: Rezervácie na konzultácie k výzve OPV-2012/1.2/04-SORO
Od 17. septembra 2012 si môžu záujemcovia o konzultáciu k príprave žiadostí o nenávratný finančný príspevok...
18-09-2012
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OP Vzdelávanie: Rezervácie na konzultácie k výzve OPV-2012/1.2/04-SORO
Od 17. septembra 2012 si môžu záujemcovia o konzultáciu k príprave žiadostí o nenávratný finančný príspevok...
18-09-2012
veda a výskum
OP Výskum a vývoj: Nové usmernenie v oblasti informovania a publicity
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre operačný program...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje