Aktuálne výzvy
13-03-2013
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Usmernenie č. 1 k metodickému postupu pre žiadateľov o podporu na úhradu časti spotrebnej dane z minerálnych olejov
PPA zverejnila na svojej webovej stránke, www.apa.sk - Upresnenie č. 1 k metodickému postupu pre žiadateľov...
12-03-2013
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Prehľady o počte prijatých žiadostí a čerpaní finančných prostriedkov v rámci Programu rozvoja vidieka a OP Rybné hospodárstvo
Na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry (www.apa.sk) boli zverejnené prehľady o počte prijatých...
21-02-2013
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámemenie o povinných prílohách k pripravovanej výzve na predkladanie žiadosít o dotáciu na úhradu časti spotrebnej dane z minerálnych olejov
Oznámenie Pôdohospodárska platobná agentúra v súvislosti s pripravovanou výzvou na predkladanie...
15-02-2013
komunálna sféra, rozvoj obcí
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty pre obce
Pôdohospodárska platobná agentúra, zverejnila na svojej webovej stránke výzvu pre oprávnené obce k predkladaniu...
12-02-2013
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Informačný seminár k výzve ROP-4.1a-2013/01
Nitriansky samosprávny kraj organizuje informačný seminár k výzve ROP 4.1 Regenerácia sídel - samostatné...
12-02-2013
cestovný ruch, rozvoj vidieka
OP KaHR: Informačný seminár k výzve KaHR-31SP-1201
Slovenská agentúra pre cestovný ruch v spolupráci s Trnavským, Banskobystrickým a Košickým samosprávnym...
31-01-2013
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie pre žiadateľov o priame podpory na rok 2013
S nadobudnutím účinnosti 1. januára 2013 vstúpilo do platnosti nariadenie vlády Slovenskej republiky...
31-01-2013
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Sumárny prehľad – projektové opatrenia PRV SR 07-13 a OPRH SR 07-13 k 31.12.2012
PPA uverejnila Sumárny prehľad – projektové opatrenia PRV SR 07-13 k 31.12.2012 (vrátane LEADER) a Sumárny...
31-01-2013
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Zmena spôsobu predkladania žiadostí o NFP v rámci výziev č. 2012/PRV/22, 2012/PRV/23, 2012/PRV/24, 2012/PRV/25, 2012/PRV/26
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013,...
19-01-2013
veda a výskum
OP KaHR: Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-111SP-1201
Slovenská inovačná a energetická agentúra pozýva na bezplatné informačné semináre pre podnikateľov k...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje