Aktuálne výzvy
18-05-2009
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Vyhlásenie PPA k znižovaniu oprávnených výdavkov projektov
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej stránke vyhlásenie k znižovaniu oprávnených výdavkov...
06-04-2009
komunálna sféra, rozvoj obcí
Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Operačného programu Bratislavský kraj
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský...
20-03-2009
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Zjednodušenie Spoločnej poľnohospodárskej politiky
Na internetovej stránke www.europa.eu bol zverejnený článok o zjednodušení spoločnej poľnohospodárskej...
20-03-2009
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Štáty EÚ musia vrátiť agrodotácie
Agentúra Reuters informovala na svojej internetovej stránke o štátoch EÚ, ktoré musia vrátiť za porušenie...
11-03-2009
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Konto Orange: Podpora vzdelávania
ČO JE CIEĽOM PROGRAMU? Cieľom tejto iniciatívy Konta Orange je podporiť projekty, ktorých predkladatelia...
09-03-2009
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Harmonogram podávania žiadostí priamych platieb, štátnej pomoci a organizácie trhu
Na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry bol zverejnený predpokladaný harmonogram výziev týkajúci...
06-03-2009
komunálna sféra, rozvoj obcí
Karpatská nadácia podporuje rozvoj darcovstva na Východe
Karpatská nadácia udelila granty v hodnote 5.600,- Eur Komunitnej nadácii Bardejov a Komunitnej nadácii...
04-03-2009
životné prostredie
Ľudia pre stromy: Štatistika prijatých projektov
Nadácia Ekopolis informovala na svojej internetovej stránke o tom, že do programu Ľudia pre stromy bolo...
04-03-2009
životné prostredie
Nadácia Ekopolis informovala na svojej internetovej stránke o tom, že do programu Ľudia pre stromy bolo...
27-02-2009
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výzv MŠ SR: Elektronizácia a revitalizácia materských škôl 2009
Ministerstvo školstva zverejnilo na svojej internetovej stránke Výzvu na predkladanie žiadostí v rámci...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje