Aktuálne výzvy
10-08-2022
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PRV výzva č.58 - Obnova lesa
opatrenie: 8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti...
10-08-2022
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PRV výzva č.59 - chodníky, cyklotrasy, útulne, vyhliadkové veže..
Opatrenie: 8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti...
07-07-2022
komunálna sféra, rozvoj obcí
MDaVSR: Obnova historických a pamiatkovo chránených budov
Dobrý deň, radi by sme Vám dali do pozornosti, že Ministerstvo dopravy a výstavby vyhlásilo prvú...
10-06-2022
komunálna sféra, rozvoj obcí
Plán obnovy: Dobudovanie kapacít ZŠ
Dobrý deň, dovoľujeme si Vám dať do pozornosti očakávanú výzvu cez PLÁN OBNOVY A ODOLNOSTI: Oblasť: Kvalitné...
11-05-2022
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PRV 4.1 - Výzva predĺžená do 30.6.2022
DO VÝZVY 4.1 SA MÔŽU POĽNOHOSPODÁRI PRIHLASOVAŤ AŽ DO KONCA JÚNA PPA predlžuje lehotu na podávanie...
04-05-2022
komunálna sféra, rozvoj obcí
Envirofond 2022: Vyhlásená výzva L8
Environmentálny fond zverejnil na svojej stránky Špecifikáciu činnosti v rámci: • Činnosť L8 - Zvyšovanie...
01-04-2022
komunálna sféra, rozvoj obcí
OPLZ 6.1.1 - Aktualizácia výzvy
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské...
01-04-2022
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PRV 6.1 - Vyhlásenie výzvy pre mladých poľnohospodárov
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila výzvu č. 54/PRV/2022 na predkladanie žiadostí o nenávratný...
01-04-2022
komunálna sféra, rozvoj obcí
Novela zákona o verejnom obstarávaní platná od 31.3.2022
Novela zákona o verejnom obstarávaní ktorá má zrýchliť proces verejného obstarávania, bola schválená....
01-04-2022
komunálna sféra, rozvoj obcí
Environmentálny fond: Harmonogram výziev 2022-23
Environmentálny fond zverejnil na svojej stránke zoznam činností, na ktoré bude možné predložiť žiadosti...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje