Aktuálne výzvy
05-06-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie o zverejnení výzvy na predkladanie ŽoNFP z OP RH
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že zverejnila na webovom sídle www.apa.sk, v časti PPA /...
05-06-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Žiadosť o vyplatenie pomoci pre včelárstvo na podporný rok 2016/2017
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke dokumentáciu súvisiacu s...
31-05-2017
priemyseľ a výroba
OPVAI: INFORMÁCIA O PLÁNOVANOM UZAVRETÍ VÝZIEV S KÓDOM OPVAI-MH/DP/2016-3.1.1-03 A OPVAI-MH/DP/2016-3.3.1-04
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum...
31-05-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Agrorezort už pracuje na systémových riešeniach na podporu hydiny
Reakcia na tlačovú konferenciu Únie hydinárov Slovenska "Podpora slovenských potravín, a to sa týka...
29-05-2017
životné prostredie
OP KŽP: Oznam o vyhlásení 23. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
29-05-2017
sociálne projekty
MINV: Samosprávy a mimovládne organizácie môžu žiadať o finančné prostriedky na komunitné centrá
Obce, mestá a mimovládne organizácie môžu opäť stavať nové či rekonštruovať už existujúce komunitné centrá....
16-05-2017
komunálna sféra, rozvoj obcí
Mestá a obce sa budú môcť uchádzať o dotácie na obnovu hasičských staníc
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podporí obnovu obecných hasičských staníc. Obce a mestá budú...
16-05-2017
kultúra a umenie
MINV: Na podporu kultúry dostanú Rómovia ročne o milión eur viac
Národná rada SR 10. mája 2017 schválila návrh zákona Fonde na podporu kultúry národnostných menšín. Pre...
16-05-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie MPRV SR o posunutí konečného termínu na podávanie JŽ 2017 do 30. mája 2017
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka...
11-05-2017
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MINEDU: Školy môžu získať financie na projekty multikultúrnej a regionálnej výchovy
Aktivity škôl zamerané na spolunažívanie detí národnostných menšín s majoritou, smerujúce k spoznávaniu...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje