Aktuálne výzvy
03-05-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke Výzvu na predkladanie žiadostí...
02-05-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“), Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava...
26-04-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na zvieratá na rok 2017
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne...
26-04-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len PPA) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne...
21-04-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na poistenie úrody pre rok 2017
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne...
21-04-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2017-2018
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečuje administratívne...
13-04-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: PPA začala rozposielať rozhodnutia v opatrení pre mladých farmárov
„Z 2 029 žiadostí, ktoré agentúra obdržala do marca roku 2016 uspokojíme 500 žiadateľov sumou v celkovej...
13-04-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Pôdohospodárska platobná agentúra odštartovala predkladanie jednotných žiadostí o priame podpory na rok 2017
Žiadatelia ich môžu predkladať od 10. apríla do 15. mája tohto roku. „Všetkým žiadateľom odporúčame,...
06-04-2017
komunálna sféra, rozvoj obcí
MINV: S finančnou podporou EÚ pomôžeme samosprávam s integráciou cudzincov do spoločnosti
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Zodpovedný orgán fondov pre oblasť vnútorných záležitostí...
06-04-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: OZNÁMENIE O ZMENE SPRACOVATEĽA ŠTATISTIKY V PRV SR 2014 – 2020 PRE PODOPATRENIA 4.1 A 4.2
Na základe oznámenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Pôdohospodárska platobná agentúra...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje