Aktuálne výzvy
04-07-2017
komunálna sféra, rozvoj obcí
PPA: Otázky a odpovede k podopatreniu 7.4 PRV
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020,...
23-06-2017
životné prostredie
MŽP SR: Nový enviro projekt má naučiť deti separovať odpad
Slovensko má v triedení odpadu veľké rezervy, spomedzi krajín Európskej únie má jedny z najhorších výsledkov....
23-06-2017
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MINV: Poslanci schválili novelu zákona o financovaní škôl, ktorá pamätá na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia
Viac asistentov do škôl, príspevok pre deti z chudobných rodín v škôlkach, priestor pre normalizáciu...
23-06-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Najčastejšie nedostatky a chyby pri administrovaní žiadostí o platbu na neprojektové opatrenia Programu rozvoja vidieka
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) si týmto dovoľuje upozorniť žiadateľov, ktorí žiadajú...
19-06-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Uznávanie organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila dňa 16. 06. 2017 na svojej internetovej stránke Príručku...
14-06-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, ktorí podpísali Zmluvu o NFP a ešte nepredložili potvrdenie o registrácii v RPVS
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) oznamuje všetkým prijímateľom nenávratného finančného...
14-06-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 k registrácii do registra partnerov verejného sektora
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) oznamuje všetkým prijímateľom nenávratného finančného...
14-06-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Aktualizácia Výziev na predkladanie ŽoNFP z OP HR 2014 - 2020
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že aktualizovala na webovom sídle PPA, www.apa.sk, v časti...
05-06-2017
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP KŽP: Informácia o presiahnutí výšky alokácie pre kategóriu žiadateľa Subjekty územnej samosprávy – OPKZP-PO4-SC431-2017-19
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje