Aktuálne výzvy
22-06-2007
sociálne projekty
Výsledky programu - Počítače pre dobrú vec
Nadácia Pontis v spolupráci s firmou DELL pred časom zverejnili výzvu na predkladanie žiadostí o rozdelenie...
22-06-2007
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Nadácia Pontis - víťaz III. ročníka súťaže o najlepšiu diplomovú prácu je známy
Na základe rozhodnutia hodnotiacej komisie z 8. júna 2007 sa víťazom III. ročníka Súťaže o najlepšiu...
21-06-2007
sociálne projekty
Program Opora
Nadácia SPP chce pomocou svojich programov prispieť ku skvalitneniu starostlivosti o ľudí v nepriaznivej...
19-06-2007
veda a výskum
Výzva na predkladanie žiadostí na účasť v aktivitách Európskej nadácie pre vedu
Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so Zákonom 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory...
19-06-2007
cestovný ruch, rozvoj vidieka
8. výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
Na stránke Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR bola zverejnená 8. výzva na predkladanie žiadostí...
19-06-2007
priemyseľ a výroba
8. výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
Na stránke Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR bola zverejnená 8. výzva na predkladanie žiadostí...
07-06-2007
priemyseľ a výroba
Výsledky hodnotenia - Výzva de minimis zo 16.8.2006
Na stránke Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania boli zverejnené výsledky hodnotiaceho...
05-06-2007
sociálne projekty
Grantová uzávierka: Dotácia na podporu rozvoja sociálnej starostlivosti a sociálnej pomoci
Uzávierka prijímania žiadostí o dotáciu na podporu rozvoja sociálnej starostlivosti a sociálnej pomoci...
05-06-2007
komunálna sféra, rozvoj obcí
Grantová podpora projektov v Nitrianskom kraji
Nitrianska komunitná nadácia vyhlásila ďalšie kolo otvoreného grantového programu, v ktorom sa môžu uchádzať...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje