Aktuálne výzvy
04-12-2007
komunálna sféra, rozvoj obcí
Výsledky zamestnaneckého programu Tesco pre zdravšie mestá
Spoločnosť Tesco Stores SR, a.s. v spolupráci s Nadáciou Pontis podporila v rámci zamestnaneckého grantového...
04-12-2007
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výsledky grantu: Učme sa inak
V školskom roku 2007/2008 vyhlásilo Konto Orange už štvrtý ročník grantového programu určeného pre aktívnych...
03-12-2007
sociálne projekty
Výsledky výzvy v rámci SOP ĽZ - FSR - 2007/2.1/01
Na stránke Fondu sociálneho rozvoja (www.fsr.sk) boli zverejnené výsledky výzvy č. SOP ĽZ – FSR -2007/2.1/01....
03-12-2007
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výsledky grantu: Školy pre budúcnosť
Aj tento rok vyhlásilo Konto Orange, n.f. grantový program Školy pre budúcnosť. Išlo pritom už o piaty...
03-12-2007
veda a výskum
Európska komisia schválila Operačný program Výskum a vývoj
Dňa 28. novembra 2007 Európska komisia schválila Operačný program Výskum a vývoj. Celková finančná alokácia...
03-12-2007
sociálne projekty
Grantový program T-Mobile Slovensko, a.s. na podporu zamestnanosti ľudí so zmyslovým postihnutím
Z fondu T-Mobile Slovensko, a.s. v Nadácii Pontis bude na podporu zamestnanosti ľudí so zmyslovým postihnutím...
25-11-2007
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Zverejnené výšky priamych platieb na rok 2007
Ministerstvo pôdohospodárstva SR uverejnilo výšky priamych platieb na rok 2007 poskytovaných formou...
18-11-2007
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výsledky grantu: Štipendium pre znevýhodnených
Na stránke Konta Orange ako vyhlasovateľa grantu Štipendium pre znevýhodnených už boli zverejnené výsledky...
13-11-2007
veda a výskum
Výzva: Podpora vzniku a činnosti výskumných a vzdelávacích centier excelentnosti
Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila a na svojich stránkach zverejnila výzvu na predkladanie...
06-11-2007
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Výzva týkajúca sa zaradenia nákupcov a prvých spracovateľov do zoznamu schválených prevádzkovateľov
Ministerstvo pôdohospodárstva SR rozhodlo o novom systéme schvaľovania prevádzkovateľov (nákupcov a...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje