Aktuálne výzvy
14-06-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, ktorí podpísali Zmluvu o NFP a ešte nepredložili potvrdenie o registrácii v RPVS
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) oznamuje všetkým prijímateľom nenávratného finančného...
14-06-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 k registrácii do registra partnerov verejného sektora
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) oznamuje všetkým prijímateľom nenávratného finančného...
14-06-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Aktualizácia Výziev na predkladanie ŽoNFP z OP HR 2014 - 2020
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že aktualizovala na webovom sídle PPA, www.apa.sk, v časti...
05-06-2017
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP KŽP: Informácia o presiahnutí výšky alokácie pre kategóriu žiadateľa Subjekty územnej samosprávy – OPKZP-PO4-SC431-2017-19
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita...
05-06-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Informačný seminár GSAA
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Národné poľnohospodárske a potravinárske...
05-06-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie o zverejnení výzvy na predkladanie ŽoNFP z OP RH
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že zverejnila na webovom sídle www.apa.sk, v časti PPA /...
05-06-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Žiadosť o vyplatenie pomoci pre včelárstvo na podporný rok 2016/2017
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke dokumentáciu súvisiacu s...
31-05-2017
priemyseľ a výroba
OPVAI: INFORMÁCIA O PLÁNOVANOM UZAVRETÍ VÝZIEV S KÓDOM OPVAI-MH/DP/2016-3.1.1-03 A OPVAI-MH/DP/2016-3.3.1-04
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum...
31-05-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Agrorezort už pracuje na systémových riešeniach na podporu hydiny
Reakcia na tlačovú konferenciu Únie hydinárov Slovenska "Podpora slovenských potravín, a to sa týka...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje