Aktuálne výzvy
11-05-2017
životné prostredie
OP KŽP: POZVÁNKA NA INFORMAČNÝ SEMINÁR K VÝZVE OPKZP-PO1-SC123-2017-17
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
11-05-2017
životné prostredie
OP KŽP: POZVÁNKA NA INFORMAČNÝ SEMINÁR K VÝZVAM OPKZP-PO2-SC211-2017-18 A OPKZP-PO2-SC211-2017-21
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
04-05-2017
komunálna sféra, rozvoj obcí
MP SR: Stovky projektov z fondov EÚ skvalitnia život v regiónoch na Slovensku
Viac ako 1200 projektových zámerov vo výške takmer 700 miliónov eur. Taká je doterajšia bilancia Integrovaného...
04-05-2017
komunálna sféra, rozvoj obcí
MP SR: Štartuje podávanie žiadostí o udelenie štatútu Miestnej akčnej skupiny
Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyhlásila druhé kolo výzvy na získanie štatútu miestnej akčnej...
04-05-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Pôdohospodárska platobná agentúra pripravila pre žiadateľov o podpory cez aplikáciu GSAA špeciálnu pomoc
Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) upozorňuje žiadateľov o podpory, že aplikácia GSAA pre zakresľovanie...
04-05-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie zo dňa 02.05.2017 (Výzva č. 21/PRV/2017 na Opatrenie 19, podopatrenie 19.2)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020,...
03-05-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke Výzvu na predkladanie na...
03-05-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“), Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava...
03-05-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke Výzvu na predkladanie žiadostí...
02-05-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“), Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje