Aktuálne výzvy
08-12-2015
životné prostredie
OP KŽP: Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch Investičná...
04-12-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Odolnejších lesov bude viac, LESY SR zmenili predpisy
Plocha prirodzene obnovených porastov sa v dlhodobom horizonte výrazne zvýši. Štátny podnik LESY Slovenskej...
04-12-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie zo dňa 03.12.2015(Výzva č. 9/PRV/2015
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020,...
19-11-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Slovensko podporuje ambicióznejšie ciele zjednodušenia spoločnej poľnohospodárskej politiky
Ministri poľnohospodárstva členských krajín Európskej únie sa dnes zaoberali zjednodušením spoločnej...
19-11-2015
životné prostredie
OP ŽP: EK schválila revíziu Operačného programu Životné prostredie na verziu 5.0
Rozhodnutím Európskej komisie C(2015) 7529 final zo dňa 28. 10. 2015 bola schválená revízia Operačného...
19-11-2015
sociálne projekty
MP SR: Na obnovu bytov pôjde 130 miliónov eur
Vláda schválila presun 130 miliónov eur z operačných programov do Štátneho fondu rozvoja bývania. „V...
19-11-2015
komunálna sféra, rozvoj obcí
MP SR: Revízia Regionálneho operačného programu koncom roka 2015
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky oznamuje, že oznámenie o strategickom...
11-11-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie pre žiadateľov o zaradenie do opatrenia dobré životné podmienky zvierat na rok 2015
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) oznamuje žiadateľom, ktorí predložili žiadosť o zaradenie...
09-11-2015
životné prostredie
OP KŽP: Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre prioritnú os 4 , špecifický cieľ 4.3.1
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita...
05-11-2015
životné prostredie
OP KŽP: Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre prioritnú os 3, špecifický cieľ 3.1.1
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje