Aktuálne výzvy
06-08-2014
priemyseľ a výroba
MH SR: Vyhlásenie výzvy na podporu priemyselných klastrových organizácií
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) na základe zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní...
06-08-2014
priemyseľ a výroba
MH SR: Vyhlásenie výzvy na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko – výskumných pracovísk formou inovačných voucherov
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) na základe zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní...
06-08-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Oznam o zmene formálnych náležitostí výzvy „Podpora infraštruktúry vzdelávania marginalizovaných rómskych komunít s väzbou na Lokálne stratégie komplexného prístupu“.
Riadiaci orgán pre ROP oznamil oprávneným žiadateľom, že nadobudla účinnosť zmena formálnych náležitostí...
29-07-2014
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Oznámenie PPA č. 113 zo dňa 15.07.2014 (Výzva č. 2014/PRV/34 – aktualizácia č. 2)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznámila príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013,...
29-07-2014
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Oznámenie PPA č. 114 zo dňa 15.07.2014 (Výzva č. 2014/PRV/35 – aktualizácia č. 2)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznámila príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013,...
09-07-2014
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Nadácia VÚB: Hodnotenie projektov
Do otvorenej grantovej schémy pre Nádej prišlo 90 žiadostí. Aktuálne prebieha hodnotenie projektov. Úspešné...
09-07-2014
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Nadácia TATRA BANKY: Grantový program Viac umenia je otvorený!
Grantový program Viac umenia je prvý grantový program na podporu umeleckej tvorby v oblastiach, ktoré...
09-07-2014
sociálne projekty
MFSR: Vznikne virtuálna registračná pokladnica
Ministerstvo financií SR navrhuje zavedenie virtuálnej registračnej pokladnice, ktorá bude bezplatne...
09-07-2014
priemyseľ a výroba
SIEA: Usmernenie k požiadavkám na spôsob určenia ceny v rámci verejného obstarávania
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre OP Konkurencieschopnosť a...
09-07-2014
priemyseľ a výroba
SIEA: Informácia o najčastejších nedostatkoch v procese verejného obstarávania
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre OP Konkurencieschopnosť a...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje