Aktuálne výzvy
20-05-2016
veda a výskum
OPVAI: ZVEREJNENIE INDIKATÍVNEHO HARMONOGRAMU VÝZIEV OP VÝSKUM A INOVÁCIE NA ROK 2016
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a inovácie...
20-05-2016
priemyseľ a výroba
SIEA: Zrušenie výzvy s kódom OPVAI-MH/DP/2016/1.2.2-01
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre OP Výskum a inovácie...
18-05-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
AKTUALITY: Čo zabíja slovenské mlieko? Príkazy EÚ aj naša nechuť
V sektore výroby mlieka môže prísť o prácu až 10 000 ľudí. Štát chce pomôcť kampaňou na podporu domácej...
18-05-2016
sociálne projekty
MINV: Výzvy na predkladanie žiadostí o grant z fondu pre azyl, migráciu a integráciu
Ministerstvo vnútra SR ako Zodpovedný orgán fondov pre oblasť vnútorných záležitostí vyhlásilo dve otvorené...
18-05-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Usmernenie MPRV SR ku konverzii/prispôsobeniu záväzku na opatrenie ekolog. Poľnohospodárstvo
Pôdohospodárska platobná agentúra požiadala Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o usmernenie...
17-05-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MPSR: Príručka pre používateľov k definícii mikropodnikov, malých a stredných podnikov
Príručka pre používateľov k definícii mikropodnikov, malých a stredných podnikov je zverejnená na stránke...
17-05-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: VÝZVA PRE UCHÁDZAČOV O ZABEZPEČOVANIE DODÁVKY OVOCIA, ZELENINY A VÝROBKOV Z NICH A PRE UCHÁDZAČOV O ZABEZPEČOVANIE HODNOTENIA PROGRAMU ŠKOLSKÉHO OVOCIA A ZELENINY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci...
13-05-2016
komunálna sféra, rozvoj obcí
MINV: Vláda preplatí samosprávam výdavky za záchranné práce
Vláda SR schválila 11. mája 2016 návrh na úhradu výdavkov za záchranné práce počas mimoriadnej situácie...
13-05-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie pre žiadateľov o podporu na lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochranu lesov na rok 2016
Pôdohospodárska platobná agentúra týmto dáva do pozornosti záujemcom o predloženie žiadosti o podporu...
11-05-2016
životné prostredie
OP KŽP: MŽP SR A SAŽP ORGANIZUJÚ ĎALŠÍ INFORMAČNÝ SEMINÁR K VÝZVAM OPKZP-PO1-SC111-2016-10 A OPKZP-PO1-SC111-2016-11
Pre veľký záujem zo strany potenciálnych žiadateľov nenávratného finančného príspevku o účasť na seminári...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje