Aktuálne výzvy
21-10-2009
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Predkladanie žiadostí v rámci 1.1. Modernizácia fariem - PRIAMY PREDAJ
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej stránke VÝZVU na predkladanie žiadostí o nenávratný...
12-10-2009
veda a výskum
OP Výskum a vývoj: Zmena príloh k ŽoNFP - Opatrenie 4.1
Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy zverejnilo informáciu o výmene príloh k žiadosti...
12-10-2009
veda a výskum
OP Výskum a vývoj: Zmena príloh k ŽoNFP 2.1.
Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy zverejnilo informáciu o výmene príloh k žiadosti...
12-10-2009
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Nadácia Tatrabanka: E - TALENT - GRANT PRE ŠTUDENTOV INFORMATIKY
Nadácia Tatra banky grantom E-TALENT podporí aktívne skupiny študentov všetkých troch stupňov štúdia,...
08-10-2009
životné prostredie
MH SR schválilo prvé dotácie na slnečné kolektory a kotly na biomasu
V minulom týždni po prvýkrát zasadala komisia Ministerstva hospodárstva SR na posudzovanie žiadostí o...
05-10-2009
životné prostredie
Súťaž Plecháčik motivuje k zberu kovových obalov
Občianske združenie Tatry v spolupráci s Verejnoprospešnými službami (VPS) – Liptovský Mikuláš vyhlásili...
02-10-2009
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Výzva MPSR: Predkladanie žiadostí podľa Nariadenia 264/2009, § 3
Pôdohospodárska platobná agentúra v súlade s nariadením vlády SR č. 264/2009 Z. z. o podporných opatreniach...
02-10-2009
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Informácia ohľadne vyplácania podpôr na zvieratá
Ministerstvo pôdohospodárstva SR zverejnilo na svojej stránke informáciu ohľadne vyplácania podpôr na...
01-10-2009
sociálne projekty
GRANTOVÝ PROGRAM – HLADÁME ĎALŠÍ ZMYSEL - PRE PODNIKANIE
Spoločnosť T-Mobile Slovensko v spolupráci s Nadáciou Pontis, Nadáciou Integra a Asociáciou nepočujúcich...
01-10-2009
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Usmernenie PPA k zmenenej výzve PRV 1.1. Modernizácia fariem
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013,...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje