Aktuálne výzvy
23-07-2008
životné prostredie
Výzvy MŽP SR: 1.1 Vodovody a 1.2 Kanalizácie
Ministerstvo životného prostredia SR zverejnilo dňa 14.7. 2008 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný...
23-07-2008
životné prostredie
Výzva EKOPOLIS: Blokový grant EMVO-TUR
VÝZVA NADÁCIE EKOPOLIS: Na stránke Nadácie Ekopolis bola zverejnená II. výzva v rámci Blokového grantu...
23-07-2008
životné prostredie
Výzva: 2.2. Vybudovanie povodňového varovného a predpovedného systému
AKTUÁLNA VÝZVA: Ministerstvo životného prostredia SR zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný...
23-07-2008
životné prostredie
Výzva: 1.3.Zabezpečenie primeraného sledovania a hodnotenia stavu povrchových vôd a podzemných vôd
AKTUÁLNA VÝZVA: Ministerstvo životného prostredia SR zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný...
23-07-2008
životné prostredie
Výzva: 4.5. Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov
AKTUÁLNA VÝZVA: Ministerstvo životného prostredia SR zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný...
15-07-2008
životné prostredie
Na skládky nie sme krátki!: Účastníci súťaže zmapovali 127 nelegálnych skládok
Občianske združenie Tatry vyhlásilo víťazov súťaže Na skládky nie sme krátki. Počas súťaže, okrem iných...
15-07-2008
životné prostredie
Výzva: Opatrenie 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov
AKTUÁLNA VÝZVA: Ministerstvo životného prostredia SR zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný...
15-07-2008
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výsledky: Enviroprojekt 2008
Vo finančnom programe ENVIROPROJEKT 2008 bolo k dátumu uzávierky podávania projektov podaných celkom...
14-07-2008
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Presunutý termín na predkladanie žiadostí v zmysle schémy štátnej pomoci na eradikáciu a prevenciu IBR a chorôb rýb a rastlinolekársku staroslivosť v lesoch
Na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry bolo uverejnené oznámenie o zrušení časti b) výzvy na...
11-07-2008
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Výzva: 3.1 Diverzifikácia: výstavba, rekonštrukcia a modernizácia výrobných objektov na využívanie obnoviteľných zdrojov energie – modelové bioplynové stanice
Pôdohospodárska platobná agentúra /PPA/ zverejnila dňa 1.7.2008 výzvu na predkladanie žiadostí o ŽoNFP...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje