Aktuálne výzvy
22-09-2010
komunálna sféra, rozvoj obcí
Grantový program SPP: Dedičstvo regiónov 2010
Grantový program Dedičstvo regiónov je zameraný na podporu kultúrnych tradícií v regiónoch s cieľom zvyšovať...
17-09-2010
komunálna sféra, rozvoj obcí
Grantový program Karpatskej nadácie: Voľnočasové zóny
Voľnočasové zóny je grantový program financovaný z Nadačného fondu skupiny VSE spravovaného Karpatskou...
16-09-2010
komunálna sféra, rozvoj obcí
Zoznam schválených projektov: 6. Ročník programu Tu sa nám páči tu chceme žiť
K dátumu uzávierky 15.7.2010 bolo do doručených 56 žiadostí o podporu v celkovej sume 89 514,24 EUR....
14-07-2010
priemyseľ a výroba
OPKaHR: Aktualizovaný programový manuál, verzia 3.3
Ministerstvo hospodrástva a výstavby Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť...
14-07-2010
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OPV: Usmernenie pre prijímateľa k realizácii opatrení v oblasti informovania a publicity OPV
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Vzdelávanie,...
14-07-2010
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Bezpečnosť pouličného predaja potravín
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke informáciu o Bezpečnosti...
14-07-2010
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Metodika ohodnocovania škôd na kompenzáciu strát v lesnom hospodárstve
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky zverejnilo na svojej internetovej stránke Metodiku...
14-07-2010
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Nová metodika výpočtu zníženia príjmu z dôvodu prírodnej katastrofy alebo nepriaznivých poveternostných udalostí
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky zverejnilo na svojej internetovej stránke Metodiku...
14-07-2010
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Kroky k zvyšovaniu konkurencieschopnosti slovenských poľnohospodárov
Nová vláda v záujme zachovania konkurencie - schopnosti slovenských poľnohospodárov sa bude snažiť dosiahnuť...
27-05-2010
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Oznámenie PPA o povinnosti ohlasovania prípadov vyššej moci a výnimočných okolností
PPA upozorňuje žiadateľov, ktorí boli v predošlých dňoch nejakým spôsobom postihnutí nepriaznivým počasím,...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje