Aktuálne výzvy
17-02-2010
priemyseľ a výroba
OP KaHR: Usmernenie k posunu termínu predkladania žiadostí k výzve KaHR-12VS-0901
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť...
08-02-2010
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP 4.2: Zrušenie výzvy ROP-4.2-2010/01
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Regionálny operačný...
05-02-2010
životné prostredie
MH SR schválilo doteraz dotácie na slnečné kolektory a kotly na biomasu v hodnote takmer 1,5 mil. eur
Komisia MH SR zriadená na posudzovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na základe Programu vyššieho využitia...
31-01-2010
komunálna sféra, rozvoj obcí
Indikatívny harmonogram výziev na podávanie ŽoNFP za jednotlivé OP pre rok 2010
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja ako Centrálny koordinačný orgán zverejnilo Indikatívny harmonogram...
31-01-2010
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP Z: Zoznam schválených žiadostí o NFP v rámci výzvy OPZ 2009/2.1/01
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo...
31-01-2010
komunálna sféra, rozvoj obcí
OPBK: Výzva pre opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program...
31-01-2010
priemyseľ a výroba
OPKaHR: Aktualizovaný Programový manuál
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť...
07-01-2010
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Agroenvironmentálne opatrenia a transformácia agroenvironmentu v roku 2009
Oznam pre žiadateľov o zaradenie do agroenvironmentálneho opatrenia a o transformáciu pôvodného agroenvironmentálneho...
18-12-2009
komunálna sféra, rozvoj obcí
Poľsko-Slovensko: Zmena termínu vyhlásenia druhej výzvy
Na stránke www.plsk.eu bol uverejnený oznam týkajúci sa zmeny plánovaného začiatku druhej výzvy na predkladanie...
18-12-2009
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Oznam PPA: Predĺženie intervenčného obdobia pre sušené odtučnené mlieko
Pôdohospodárska platobná agentúra SR oznámila na svojej internetovej stránke, že podľa čl. 1 nariadenia...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje