komunálna sféra, rozvoj obcí
2024-02-01
komunálna sféra, rozvoj obcí
Program Slovensko: Výstavba a rekonštrukcia zberných dvorov
Dobrý deň, radi by sme Vám dali do pozornosti vyhlásenú výzvu cez Program Slovensko so zameraním...
2024-01-09
komunálna sféra, rozvoj obcí
Program Slovensko / SIEA: Energetická efektívnosť verejných budov
Dobrý deň, Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Program Slovensko...
2023-12-21
komunálna sféra, rozvoj obcí
PROGRAM SLOVENSKO: 2.4.1 Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v sídlach a krajine a/alebo ochranu pred povodňami
Názov výzvy: Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v sídlach a krajine a/alebo ochranu pred...
2023-12-08
komunálna sféra, rozvoj obcí
PROGRAM SLOVENSKO: Vodozádržné opatrenia
Názov výzvy: Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v sídlach a krajine a/alebo ochranu pred...
2023-10-06
komunálna sféra, rozvoj obcí
Program Slovensko: Kanalizácia, ČOV, vodovod
Dobrý deň, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre...
2023-10-03
komunálna sféra, rozvoj obcí
EF 2024 L10: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov
Environmentálny fond zverejnil na svojej stránke výzvu na poskytnutie dotácie v rámci oblasti L - Zvyšovanie...
2023-10-03
komunálna sféra, rozvoj obcí
Envirofond 2024 - Vodovod, Kanalizácia, ČOV, Vodozádržné opatrenia
Dobrý deň, radi by sme Vám dali do pozornosti, že Environmentálny fond zverejnil na svojej stránke...
2023-09-08
komunálna sféra, rozvoj obcí
Plán obnovy: Výstavba, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry
Dobrý deň, Ministerstvo dopravy spustilo druhú výzvu na výstavbu, stavebné úpravy alebo rekonštrukciu...
2023-07-21
komunálna sféra, rozvoj obcí
PROGRAM SLOVENSKO: Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ
Dobrý deň, radi by sme Vám dali do pozornosti novú výzvu na predkladanie žiadostí o NFP so zameraním...
2023-05-19
komunálna sféra, rozvoj obcí
MIRRI: Športoviská, ihriská, voľnočasové aktivity
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 10.5.2023...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje