komunálna sféra, rozvoj obcí
2023-05-19
komunálna sféra, rozvoj obcí
MIRRI: Športoviská, ihriská, voľnočasové aktivity
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 10.5.2023...
2023-05-10
komunálna sféra, rozvoj obcí
PRV 7.2 - Výzva pre obce do 1000 obyvateľov
Dobrý deň, radi by sme Vám dali do pozornosti, že PPA zverejnila na svojej stránke výzvu č. 66/PRV/2023...
2023-02-15
komunálna sféra, rozvoj obcí
EF 2023: Odpadové hospodárstvo
Open Door Váš partner pri čerpaní dotácií ________________________________________ Dobrý deň, ...
2023-02-14
komunálna sféra, rozvoj obcí
EF 2023 - Ochrana ovzdušia
Dobrý deň, dávame do pozornosti, že Environmentálny fond zverejnil na svojej stránke Špecifikáciu...
2023-02-08
komunálna sféra, rozvoj obcí
OPKŽP 4.1.1- Fotovoltické elektrárne pre obce / výzva VYHLÁSENÁ
Prioritná os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch Investičná...
2023-01-09
komunálna sféra, rozvoj obcí
Envirofond 2023 L9: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov
Environmentálny fond zverejnil na svojej stránke výzvu na poskytnutie dotácie v rámci oblasti L9 - Zvyšovanie...
2023-01-09
komunálna sféra, rozvoj obcí
Envirofond 2023: Ochrana a využívanie vôd (B)
Environmentálny fond vyhlásil výzvu Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2023 na predloženie...
2022-10-25
komunálna sféra, rozvoj obcí
MPSVR SR: Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu z Plánu obnovy na...
2022-08-24
komunálna sféra, rozvoj obcí
MŠVVaŠSR : Vyhlásenie 4 výziev MŠ, ZŠ, SŠ
Dobrý deň, Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu zverejnilo 24.8.2022 ďalšie štyri zásadné...
2022-08-23
komunálna sféra, rozvoj obcí
Environmentálny fond 2022 - Veľké vody : B-1/2022
Dobrý deň, Environmentálny fond zverejnil dňa 22.8.2022 na svojej webovej stránke výzvu č. B- 1/2022...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje