komunálna sféra, rozvoj obcí
2022-10-25
komunálna sféra, rozvoj obcí
MPSVR SR: Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu z Plánu obnovy na...
2022-08-24
komunálna sféra, rozvoj obcí
MŠVVaŠSR : Vyhlásenie 4 výziev MŠ, ZŠ, SŠ
Dobrý deň, Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu zverejnilo 24.8.2022 ďalšie štyri zásadné...
2022-08-23
komunálna sféra, rozvoj obcí
Environmentálny fond 2022 - Veľké vody : B-1/2022
Dobrý deň, Environmentálny fond zverejnil dňa 22.8.2022 na svojej webovej stránke výzvu č. B- 1/2022...
2022-08-17
komunálna sféra, rozvoj obcí
PRV 4.3 - výzva č.60 Pozemkové úpravy
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila 15. 8. 2022 výzvu na realizáciu pozemkových úprav. opatrenie...
2022-07-07
komunálna sféra, rozvoj obcí
MDaVSR: Obnova historických a pamiatkovo chránených budov
Dobrý deň, radi by sme Vám dali do pozornosti, že Ministerstvo dopravy a výstavby vyhlásilo prvú...
2022-06-10
komunálna sféra, rozvoj obcí
Plán obnovy: Dobudovanie kapacít ZŠ
Dobrý deň, dovoľujeme si Vám dať do pozornosti očakávanú výzvu cez PLÁN OBNOVY A ODOLNOSTI: Oblasť: Kvalitné...
2022-05-04
komunálna sféra, rozvoj obcí
Envirofond 2022: Vyhlásená výzva L8
Environmentálny fond zverejnil na svojej stránky Špecifikáciu činnosti v rámci: • Činnosť L8 - Zvyšovanie...
2022-04-01
komunálna sféra, rozvoj obcí
OPLZ 6.1.1 - Aktualizácia výzvy
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské...
2022-04-01
komunálna sféra, rozvoj obcí
Novela zákona o verejnom obstarávaní platná od 31.3.2022
Novela zákona o verejnom obstarávaní ktorá má zrýchliť proces verejného obstarávania, bola schválená....
2022-04-01
komunálna sféra, rozvoj obcí
Environmentálny fond: Harmonogram výziev 2022-23
Environmentálny fond zverejnil na svojej stránke zoznam činností, na ktoré bude možné predložiť žiadosti...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje