Aktuálne výzvy
05-05-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Príručka pre žiadateľa pre intervenčný nákup sušeného odstredeného mlieka
Takmer 15 miliónov eur poskytlo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR obciam a mestám na rozšírenie...
05-05-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie o sprístupnení aplikácie Geopriestorová žiadosť o podporu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou...
04-05-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: OZNÁMENIE PRE ŽIADATEĽOV O UZNANIE ORGANIZÁCIÍ VÝROBCOV A ZDRUŽENÍ ORGANIZÁCIÍ VÝROBCOV V SEKTORE OVOCIE A ZELENINA
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci...
03-05-2016
životné prostredie
OP KŽP: Úspešné europrojekty OP ŽP a informácie k OP KŽP počas výstavy v ministerskom átriu
Príklady dobrej praxe Operačného programu Životné prostredie sú od dnešného dňa predstavené verejnosti...
03-05-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava v súlade s Výnosom Ministerstva...
03-05-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie pre žiadateľov o priame podpory
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) týmto dáva do pozornosti žiadateľom o priame podpory...
03-05-2016
sociálne projekty
MP SR: Interreg V-A SK-CZ – vyhlásenie výziev
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro...
03-05-2016
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MP SR: Výzva na tréningový kurz pre biologické riziká v potravinovom reťazci s gesciou EFSA
Radi by sme Vás informovali o iniciatíve usporiadania tréningového kurzu organizovaného v spolupráci...
28-04-2016
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MINEDU: Vodohospodári a dve stredné odborné školy podpísali memorandum o spolupráci
Za účasti ministra školstva Petra Plavčana, ministra práce Jána Richtera a štátneho tajomníka rezortu...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje