Aktuálne výzvy
23-01-2015
priemyseľ a výroba
MHSR: Nový Operačný program Výskum a inovácie je pripravený na realizáciu
Minister hospodárstva SR spolu s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Jurajom Draxlerom a zástupcom...
23-01-2015
veda a výskum
MHSR: Nový Operačný program Výskum a inovácie je pripravený na realizáciu
Minister hospodárstva SR spolu s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Jurajom Draxlerom a zástupcom...
23-01-2015
životné prostredie
OPŽP: Informácia o presťahovaní Odboru riadenia administrácie projektov a Odboru technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce
Dovoľujeme si Vás informovať, že Odbor riadenia administrácie projektov a Odbor technickej pomoci a programov...
23-01-2015
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Aktualizácia dokumentu Vrátenie finančných prostriedkov prijímateľom v programovom období 2007 - 2013
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ zverejnila Aktualizáciu...
16-01-2015
sociálne projekty
Operačný program Ľudské zdroje
Európska komisia svojím vykonávacím rozhodnutím č. CCI 2014SK05M0OP001 z 9. decembra 2014, ktorým sa...
16-01-2015
priemyseľ a výroba
MHSR: Skúšky odbornej spôsobilosti v energetike – elektrina
OZNÁMENIE o konaní skúšok odbornej spôsobilosti v energetike Podľa § 5 zákona č. 251/2012 Z. z. o...
16-01-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie o predĺžení predkladania žiadostí o poskytnutie pomoci na súkromné skladovanie sušeného odstredeného mlieka
OZNÁMENIE o konaní skúšok odbornej spôsobilosti v energetike Podľa § 5 zákona č. 251/2012 Z. z. o...
16-01-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie o predĺžení predkladania žiadostí o poskytnutie pomoci na súkromné skladovanie masla
OZNÁMENIE o konaní skúšok odbornej spôsobilosti v energetike Podľa § 5 zákona č. 251/2012 Z. z. o...
16-01-2015
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Zverejnenie Písomného vyzvania pre Štátny fond rozvoja bývania
V rámci implementácie finančného nástroja JESSICA II bolo dňa 12. januára vyhlásené Písomné vyzvanie...
16-01-2015
priemyseľ a výroba
Podpora účasti malých a stredných podnikov na výstavách a veľtrhoch v zahraničí v roku 2015
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, v rámci podpory proexportných a marketingových aktivít...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje