Aktuálne výzvy
16-07-2019
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Odporúčanie k registrácii v DataCentre pre oprávnených žiadateľov o poskytnutie štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach (ZELENÁ NAFTA 2019+)
PPA odporúča žiadateľom pred podaním žiadosti o aktiváciu konta v DataCentre skontrolovať, či spadajú...
16-07-2019
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Začína sa s registráciou žiadateľov na 30 - miliónovú „Zelenú naftu 2019+“
Historicky prvá štátna pomoc v agrosektore realizovaná plne elektronicky Záujemcovia o podporu zo Zelenej...
10-07-2019
komunálna sféra, rozvoj obcí
Envirofond: Špecifikácia činností podpory na rok 2020
Environmentálny fond zverejnil Špecifikáciu činností podpory na rok 2020 s termínom predkladania jednotlivých...
03-07-2019
komunálna sféra, rozvoj obcí
Open Door s.r.o. - Aktuálna dotačná možnosť pre obce s prítomnosťou MRK - cesty/chodníky/verejné osvetlenie
Dovoľujeme si Vám dať od pozornosti aktuálnu dotačnú možnosť pre obce s prítomnosťou marginalizovaných...
03-07-2019
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Priame podpory ako súčasť Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie
Legislatíva Európskej únie je pre každého žiadateľa o podporu rovnaká a záväzná. Bližšie informácie...
03-07-2019
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Výzva č. 41/PRV/2019 pre podopatrenie 4.1, oblasť: Skladovacie kapacity a pozberová úprava
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke výzvu č. 41/PRV/2019 na predkladanie...
03-07-2019
komunálna sféra, rozvoj obcí
PPA: Aktualizácia č. 3 výzvy č. 22/PRV/2017
PPA oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom...
03-07-2019
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Priame podpory ako súčasť Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie
Legislatíva Európskej únie je pre každého žiadateľa o podporu rovnaká a záväzná. Bližšie informácie...
28-06-2019
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MINV: Poľnohospodárske vozidlá budú mať výnimku pri presunoch až do konca novembra
Prezídium Policajného zboru povoľuje výnimku podľa § 39 ods. 7 písm. a) zákona o cestnej premávke pre...
26-06-2019
životné prostredie
OP KŽP: Náhrada zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (s výnimkou OZE)
Dovoľujeme si Vás informovať o prebiehajúcej dotačnej možnosti zameranej na náhradu zastaraných spaľovacích...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje