Aktuálne výzvy
03-07-2019
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Výzva č. 41/PRV/2019 pre podopatrenie 4.1, oblasť: Skladovacie kapacity a pozberová úprava
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke výzvu č. 41/PRV/2019 na predkladanie...
03-07-2019
komunálna sféra, rozvoj obcí
PPA: Aktualizácia č. 3 výzvy č. 22/PRV/2017
PPA oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom...
03-07-2019
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Priame podpory ako súčasť Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie
Legislatíva Európskej únie je pre každého žiadateľa o podporu rovnaká a záväzná. Bližšie informácie...
28-06-2019
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MINV: Poľnohospodárske vozidlá budú mať výnimku pri presunoch až do konca novembra
Prezídium Policajného zboru povoľuje výnimku podľa § 39 ods. 7 písm. a) zákona o cestnej premávke pre...
26-06-2019
životné prostredie
OP KŽP: Náhrada zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (s výnimkou OZE)
Dovoľujeme si Vás informovať o prebiehajúcej dotačnej možnosti zameranej na náhradu zastaraných spaľovacích...
25-06-2019
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Výzva č. 38/PRV/2019 pre podopatrenie 2.3
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky...
25-06-2019
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Výzva č. 39/PRV/2018 pre podopatrenie 2.1
PPA oznamuje, že zverejnila na webovom sídle PPA v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020...
18-06-2019
priemyseľ a výroba
SIEA: Schéma minimálnej pomoci na podporu realizovania opatrení z energetických auditov pre podniky v Bratislavskom kraji
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky pripravuje Schému minimálnej pomoci na podporu realizovania...
18-06-2019
životné prostredie
SIEA: Na tepelné čerpadlá bude v júlovom kole k dispozícii 1,5 milióna €
Slovenská inovačná a energetická agentúra v 11. kole projektu Zelená domácnostiam II vydala 341 poukážok...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje