Aktuálne výzvy
27-09-2013
komunálna sféra, rozvoj obcí
Nadácia Pontis: Grantový program Ekoobec 2013
Na stránke www.nadaciapontis.sk bola zverejnená informácia o vyhlásení druhého ročníka grantového programu...
24-09-2013
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
PPA: Výzva pre opatrenie 1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity
Na stránke www.apa.sk bola zverejnená výzva pre opatrenie 1.6 Odborné vzdelávanie a propagačné aktivity....
24-09-2013
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí, ktoré sa týkajú propagačných programov spolufinancovaných EÚ na vnútornom trhu a na trhu tretích krajín
PPA vyzýva žiadateľov (odborné a medziodvetvové organizácie EÚ zastupujúce príslušné sektory), že v termíne...
24-09-2013
životné prostredie
Návrh Operačného programu Kvalita životného prostredia (2014 – 2020)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zverejnilo na stránke www.opzp.sk informáciu,...
24-09-2013
sociálne projekty
OP Zdravotníctvo: Výzva OPZ 2013/2.1/01 pre polikliniky a zdravotné strediská
Dňa 23. septembra 2013 Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo...
24-09-2013
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OP Vzdelávanie: Informačný seminár k vyhlásenej výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPV-2013/2.1/04-SORO
Na stránke www.asfeu.sk bola zverejnená informácia, kde Vás Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu...
24-09-2013
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OP Vzdelávanie: Informácia o výsledkoch Výberu žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom OPV-2013/1.2/07-SORO
Na stránke www.asfeu.sk bola zverejnená informácia o výsledkoch Výberu žiadostí o NFP v rámci výzvy...
24-09-2013
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OP Vzdelávanie: Informácia o výsledkoch Výberu žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom OPV-2013/4.1/05-SORO
Na stránke www.asfeu.sk bola zverejnená informácia o výsledkoch Výberu žiadostí o NFP v rámci výzvy...
24-09-2013
veda a výskum
OP Výskum a vývoj: Rezervačný systém na konzultácie k príprave žiadostí o NFP z výzvy OPVaV-2013/4.1/04-SORO (schéma štátnej pomoci)
Na stránke www.asfeu.sk bol zverejnený rezervačný systém pre záujemcov o konzultácie v rámci výzvy s...
24-09-2013
veda a výskum
OP Výskum a vývoj: Informácia o výsledkoch Odborného hodnotenia žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom OPVaV-2013/1.1/02-SORO
Na stránke www.asfeu.sk bola zverejnená informácia o výsledkoch Odborného hodnotenia žiadostí o NFP v...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje