Aktuálne výzvy
16-03-2018
veda a výskum
OPVaI: REVÍZIA OPERAČNÉHO PROGRAMU VÝSKUM A INOVÁCIE
Dňa 21. 2. 2018 bolo Európskou komisiou vydané Vykonávacie rozhodnutie komisie, ktorým sa schvaľuje zmena...
16-03-2018
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MINEDU: Komisár Rady Európy pre ľudské práva Nils Muižnieks rokoval na pôde ministerstva školstva o inkluzívnom vzdelávaní
Za účasti komisára Rady Európy pre ľudské práva Nilsa Muižnieksa, jeho nástupkyne vo funkcii Dunji Mijatović...
15-03-2018
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie o zverejnení Príručky pre žiadateľa dopytovo orientovaných projektov z Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 - 2020, verzia V
Pôdohospodárska platobná agentúra oznámila na svojej internetovej stránke žiadateľom z Operačného programu...
15-03-2018
životné prostredie
SIEA: V 21. kole SIEA vydala 397 poukážok na kotly na biomasu
V 21. kole projektu Zelená domácnostiam vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra 397 poukážok...
13-03-2018
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MPSR: Oznam pre platby týkajúce sa mladých poľnohospodárov a dobrovoľnej viazanej podpory
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v súlade s čl. 1 delegovaného nariadenia Komisie...
13-03-2018
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie pre prijímateľa NFP o uchovávaní originálov dokumentácie k verejnému obstarávaniu a obstarávaniu
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) informovala na svojej internetovej stránke žiadateľov...
09-03-2018
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Proces administrovania opatrení spoločnej organizácie trhu s poľnohospodárskymi komoditami
Legislatíva Európskej únie je pre každého žiadateľa o podporu rovnaká a záväzná. Bližšie informácie...
09-03-2018
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Projektové podpory ako súčasť Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie
Legislatíva Európskej únie je pre každého žiadateľa o podporu rovnaká a záväzná Bližšie informácie...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje