sociálne projekty
2020-02-13
sociálne projekty
MINEDU: Zamestnávatelia môžu žiadať o príspevok na duálne vzdelávanie
Do 31. marca 2020 môžu zamestnávatelia zapojení v systéme duálneho vzdelávania požiadať o poskytnutie...
2020-01-30
sociálne projekty
Nová iniciatíva – Európsky fond pre sociálne katalyzátory (ESCF) – spúšťa výzvu
Ide o novú iniciatívu, ktorej cieľom je významne ovplyvniť niektoré z najnaliehavejších sociálnych problémov...
2019-05-23
sociálne projekty
MINEDU: Poradenské centrá môžu získať finančný príspevok na skvalitnenie svojich služieb
Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie spolu s centrami špeciálno-pedagogického poradenstva...
2019-02-08
sociálne projekty
SIEA: Podnikatelia z Bratislavského samosprávneho kraja môžu požiadať o kreatívne vouchere
Malí a strední podnikatelia z Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) budú môcť od 6. 2. 2019 registrovať...
2018-07-24
sociálne projekty
MPSR: Výzva na predkladanie projektových zámerov na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym...
2018-07-24
sociálne projekty
SIEA: Podnikatelia budú môcť využiť európsku podporu na kreatívne vouchere
Malé a stredné podniky môžu získať kreatívne vouchere, ktoré pokryjú polovicu nákladov na služby z odvetvia...
2018-01-24
sociálne projekty
MINISTERSTVO KULTÚRY: Spustenie novej verzie portálu Duševné vlastníctvo
Dňa 1. januára 2018 bola úspešne uvedená do prevádzky nová verzia portálu Duševné vlastníctvo (www.d...
2017-08-10
sociálne projekty
MP SR: Slováci budú môcť získať 5- až 13-tisíc eur na výstavbu nízkoenergetických drevodomov
• Dotácie 5- až 13-tisíc eur pre občanov na výstavbu energeticky úsporných drevodomov • Celkový objem...
2017-07-04
sociálne projekty
MINV: Úrad splnomocnenca vyhlásil výzvu na predkladanie projektov k dotačnej schéme
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v zmysle zákona č. 562/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií...
2017-05-29
sociálne projekty
MINV: Samosprávy a mimovládne organizácie môžu žiadať o finančné prostriedky na komunitné centrá
Obce, mestá a mimovládne organizácie môžu opäť stavať nové či rekonštruovať už existujúce komunitné centrá....
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje