Environmentálny fond: Rozšírenie špecifikácie činností podpory na rok 2020 ---- životné prostredie ( 28-10-2019 )

V súlade s ustanovením § 4 ods. 3 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Environmentálny fond zverejňuje na svojom webovom sídle www.envirofond.sk dokument:

I. Rozšírenie špecifikácie činností podpory na rok 2020

Termín predkladania žiadostí je do 29.11.2019 (vrátane).

Uvedený dokument je možné stiahnuť tu: http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje