Aktuálne výzvy
11-11-2008
kultúra a umenie
MK SR zníži finančnú spoluúčasť žiadateľov v grantovom systéme 2009
Minister kultúry Slovenskej republiky Marek Maďarič sa z dôvodu možných dopadov finančnej krízy aj na...
07-11-2008
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Informácia pre žiadateľov v rámci Lesnícko-environmentálnych platieb PRV 2007-2013
Na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry bola zverejnená informácia pre žiadateľov o vyznačenie...
07-11-2008
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Informácia k zmluvám o spolupráci medzi PPA a bankami
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku...
07-11-2008
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Pozastavenie prijímania žiadostí v rámci opatrení 1.3, 1.6, 1.7 a 3.3
PPA oznamuje žiadateľom o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že...
07-11-2008
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Pozastavenie prijímania žiadostí v rámci opatrení 1.3, 1.6, 1.7 a 3.3
PPA oznamuje žiadateľom o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že...
07-11-2008
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Podávanie žiadostí o určenie kategórie biotopov poloprírodných a prírodných trávnych porastov
Na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry bolo zverejnené oznámenie o možnosti predkladania žiadostí...
31-10-2008
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Kríza v agrárnom odvetví
Zdá sa, že v poslednom období kríza zakotvila aj v agrárnom odvetví, kde spôsobila nemalé škody. V minulosti...
27-10-2008
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Informácie o priamych a environmentálnych podporách
KEDY MôŽEME OČAKÁVAŤ VYPLÁCANIE PRIAMYCH PODPôR? Z tohtoročných priamych podpôr sa budú ako prvé vyplácať...
27-10-2008
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Riešenie prebytkov kukurice na Slovensku
Ministerstvo pôdohospodárstva SR vyzýva poľnohospodárov, aby nahlásili na Pôdohospodársku platobnú agentúru...
24-10-2008
sociálne projekty
Výzva Nadácie Intenda: Informácie, ktoré otvárajú príležitosti
AKTUÁLNY GRANT: Nadácia Intenda zverejnila v rámci Nadačného fondu Slovak Telekom štvrté grantové kolo...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje