Aktuálne výzvy
29-04-2010
komunálna sféra, rozvoj obcí
Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci oblasti zamerania Iniciatívy regionálneho rozvoja v okrajových a znevýhodnených regiónoch 2010-03
Úrad vlády Slovenskej republiky ako Národný kontaktný bod pre Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce...
29-04-2010
komunálna sféra, rozvoj obcí
PPA: Výsledky z hodnotenia Integrovaných stratégií rozvoja územia a výberu miestnych akčných skupín
V rámci II. výzvy na predkladanie Integrovaných stratégií rozvoja územia pre opatrenie 4.1 Implementácia...
29-04-2010
sociálne projekty
OPZ: Posun termínu príjímania žiadostí o NFP v rámci výzvy OPZ 2010/2.1/01
Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo rozhodlo o zmene...
29-04-2010
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia
Pôdohospodárska platobná agentúra ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace...
29-04-2010
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory - na zvieratá
Pôdohospodárska platobná agentúra ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace...
28-04-2010
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Žiadosti o priame platby
Pôdohospodárska platobná agentúra ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace...
28-04-2010
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PRV: Informácie k Osi 2
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke Informáciu, na základe ktorej...
28-04-2010
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PA: Informácia k dotácii na nákup dávkovacieho zariadenia surového kravského mlieka
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke Informáciu k dotácii na nákup...
28-04-2010
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznam pre žiadateľov o rozšírenie agroenvironmentálneho opatrenia v roku 2009
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke Oznam pre žiadateľov, ktorí...
30-03-2010
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Výzva: Podpora na reštrukturalizáciu vinohradov
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke OZNAM PRE ŽIADATELOV O PODPORU...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje