Aktuálne výzvy
03-10-2008
sociálne projekty
Fond sociálneho rozvoja: Výzva pre opatrenie 3.2 Podpora sociálnej inklúzie, rodovej rovnosti a zosúladenie pracovného a rodinného života v Bratislavskom samosprávnom kraji
AKTUÁLNA VÝZVA: Fond sociálneho rozvoja zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný...
03-10-2008
životné prostredie
Grantový program: Zelené oázy
ZELENÉ OÁZY 2009: Nadácia Ekopolis vyhlásila 3. ročník environmentálneho grantového programu Zelené...
03-10-2008
komunálna sféra, rozvoj obcí
Výzva OP Z: 2.2.5 Rozvoj nových foriem ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve
VÝZVA - ZDRAVOTNÍCTVO: Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo dňa 30. septembra 2008 výzvu na predkladanie...
03-10-2008
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Grantový program T-Mobile a Nadácie Pontis: Hľadáme ďalší zmysel - PRE TALENT
ZÍSKAJTE GRANT: T-Mobile Slovensko v spolupráci s Nadáciou Pontis už po druhýkrát vyhlasuje grantový...
03-10-2008
sociálne projekty
Grantový program Independent: Grant na boj proti drogám
GRANT NA BOJ PROTI DROGÁM: Karpatská nadácia vyhlásila dňa 2.10.2008 v spolupráci s Východoslovenskou...
03-10-2008
kultúra a umenie
Výnos MK SR na poskytovanie dotácií z rozpočtovej kapitoly
INFORMÁCIA: Ministerstvo kultúry SR vydalo výnos, ktorým sa upresňujú podmienky poskytovania dotácií...
03-10-2008
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Nové Nariadenie týkajúce sa platieb na opatrenie životné podmienky zvierat
V zbierke zákonov bolo zverejnené nové Nariadenie vlády Slovenskej republiky 350/2008, ktorým sa mení...
03-10-2008
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Nariadenie vlády 341/2008 na trvalé ukončenie výsadby vinohradov
V zbierke zákonov bolo zverejnené nové Nariadenie vlády Slovenskej republiky 341/2008 o podmienkach...
02-10-2008
komunálna sféra, rozvoj obcí
Výzva OP Zdravotníctvo stále aktuálna: 1.2 Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia všeobecných nemocníc
VÝZVA – OP ZDRAVOTNÍCTVO: Ministerstvo zdravotníctva SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo...
26-09-2008
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výsledky 4.kola ROP 1.1 Infraštruktúra vzdelávania
VÝSLEDKY 4. KOLA INFRAŠTRUKTÚRA VZELÁVANIA: Na stránke www. ropka.sk bol zverejnený zoznam schválených...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje