Aktuálne výzvy
01-04-2022
komunálna sféra, rozvoj obcí
OPLZ 6.1.1 - Aktualizácia výzvy
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské...
01-04-2022
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PRV 6.1 - Vyhlásenie výzvy pre mladých poľnohospodárov
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila výzvu č. 54/PRV/2022 na predkladanie žiadostí o nenávratný...
01-04-2022
komunálna sféra, rozvoj obcí
Novela zákona o verejnom obstarávaní platná od 31.3.2022
Novela zákona o verejnom obstarávaní ktorá má zrýchliť proces verejného obstarávania, bola schválená....
01-04-2022
komunálna sféra, rozvoj obcí
Environmentálny fond: Harmonogram výziev 2022-23
Environmentálny fond zverejnil na svojej stránke zoznam činností, na ktoré bude možné predložiť žiadosti...
01-04-2022
komunálna sféra, rozvoj obcí
Environmentálny fond: Harmonogram výziev 2022-23
Environmentálny fond zverejnil na svojej stránke zoznam činností, na ktoré bude možné predložiť žiadosti...
31-03-2022
komunálna sféra, rozvoj obcí
OPKŽP - 4.3.1 Navýšenie alokácie výzvy zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita...
22-03-2022
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PRV 4.2- Aktualizácia výzvy
Dobrý deň, radi by sme Vám dali do pozornosti , že PPA zverejnila na svojej webovej stránke dňa 18.3.2022...
22-03-2022
komunálna sféra, rozvoj obcí
Environmentálny fond - Novelizácia zákona
Novelizácia zákona o Environmentálnom fonde prinesie efektívne zmeny. Dňa 15.03. 2022 nadobudla účinnosť...
16-02-2022
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PRV 4.1: Podávanie žiadostí od 1. 3. 2022 do 31. 5. 2022
Dobrý deň, radi by sme Vám dali do pozornosti aktuálnu výzvu vyhlásenú Pôdohospodárskou platobnou...
25-01-2022
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PRV 4.1 : Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov
Dobrý deň, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) spúšťa výzvu...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje