Aktuálne výzvy
27-05-2016
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP KŽP: MŽP SR A SAŽP ZORGANIZOVALI ĎALŠÍ INFORMAČNÝ SEMINÁR PRE ŽIADATEĽOV K VÝZVAM ZAMERANÝM NA ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
Pre veľký záujem zo strany potenciálnych žiadateľov nenávratného finančného príspevku zorganizovali Ministerstvo...
20-05-2016
komunálna sféra, rozvoj obcí
PPA: Výzva na úhradu dane obciam
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej...
20-05-2016
životné prostredie
OP KŽP: Príručka pre žiadateľa v znení opravy zrejmej nesprávnosti k 14. výzve na predkladanie ŽoNFP s kódom OPKZP-PO1-SC141-2016-14
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
20-05-2016
priemyseľ a výroba
OPVAI: INFORMÁCIA O ZRUŠENÍ VÝZVY NA PODPORU PVVC
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán ("SO") Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej...
20-05-2016
veda a výskum
OPVAI: ZVEREJNENIE INDIKATÍVNEHO HARMONOGRAMU VÝZIEV OP VÝSKUM A INOVÁCIE NA ROK 2016
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a inovácie...
20-05-2016
priemyseľ a výroba
SIEA: Zrušenie výzvy s kódom OPVAI-MH/DP/2016/1.2.2-01
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre OP Výskum a inovácie...
18-05-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
AKTUALITY: Čo zabíja slovenské mlieko? Príkazy EÚ aj naša nechuť
V sektore výroby mlieka môže prísť o prácu až 10 000 ľudí. Štát chce pomôcť kampaňou na podporu domácej...
18-05-2016
sociálne projekty
MINV: Výzvy na predkladanie žiadostí o grant z fondu pre azyl, migráciu a integráciu
Ministerstvo vnútra SR ako Zodpovedný orgán fondov pre oblasť vnútorných záležitostí vyhlásilo dve otvorené...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje