Aktuálne výzvy
26-09-2018
priemyseľ a výroba
SIEA: Projekt V4 Innovators ponúka stáže v Izraeli pre začínajúcich podnikateľov a startupistov
Medzinárodný vyšehradský fond (MVF) vyhlásil 21. 9. 2018 výzvu pre začínajúcich podnikateľov a startupistov....
26-09-2018
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Ministri EÚ pre poľnohospodárstvo rokovali o podpore vidieckych oblastí a výroby kvalitných potravín
Budúcnosť životaschopných vidieckych oblastí a kvalitnej potravinovej výroby v Európskej únii, to bol...
14-09-2018
komunálna sféra, rozvoj obcí
MP SR: Viac ako miliarda eur pomáha rozvoju regiónov na celom Slovensku
Viac ako 1,7 miliardy eur, to je suma určená na rozvoj obcí a miesta na celom Slovensku. Financie sú...
07-09-2018
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: OZNÁMENIE O STANOVENÍ MINIMÁLNEJ PREDAJNEJ CENY SUŠENÉHO ODSTREDENÉHO MLIEKA PRE DVADSIATU TRETIU ČIASTKOVÚ VÝZVU NA PREDKLADANIE PONÚK V RÁMCI VEREJNEJ SÚŤAŽE
Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/1210 z 30. augusta 2018 sa stanovuje minimálna predajná cena...
15-08-2018
komunálna sféra, rozvoj obcí
OPEN DOOR: Nepremeškajte dotáciu z Envirofondu
Open Door Váš partner pri čerpaní dotácií ________________________________________ Dobrý deň, radi...
02-08-2018
životné prostredie
SIEA: Najbližšie kolo Zelenej domácnostiam bude určené len pre kotly na biomasu
Domácnosti z mimobratislavských regiónov môžu 7. augusta 2018 požiadať o poukážky len na kotly na biomasu....
02-08-2018
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Pôdohospodárska platobná agentúra opätovne získala certifikát potvrdzujúci zavedenie a používanie systému manažérstva bezpečnosti informácií podľa normy ISO/IEC 27001:2013
Systém riadenia informačnej bezpečnosti je súbor opatrení zložený z rôznych politík, procesov, organizačných...
24-07-2018
sociálne projekty
MPSR: Výzva na predkladanie projektových zámerov na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym...
24-07-2018
sociálne projekty
SIEA: Podnikatelia budú môcť využiť európsku podporu na kreatívne vouchere
Malé a stredné podniky môžu získať kreatívne vouchere, ktoré pokryjú polovicu nákladov na služby z odvetvia...
17-07-2018
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 30/PRV/2018 pre podopatrenie 4.1, zameranie výzvy: Zavlažovanie
PPA zverejnila na svojej internetovej stránke, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje