Aktuálne výzvy
09-01-2020
priemyseľ a výroba
OPVaI: Výzva pre podniky na zníženie energetickej náročnosti budov
Dobrý deň, dovoľujeme si Vám dať do pozornosti stále prebiehajúcu výzvu na predkladanie Žiadostí o...
09-01-2020
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OP ĽZ: Výzva na rozšírenie kapacít MŠ pre obce s prítomnosťou MRK
Dobrý deň,  dovoľujeme si Vám dať do pozornosti výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP vyhlásenú...
09-01-2020
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP ĽZ: Výzva na rozšírenie kapacít MŠ pre obce s prítomnosťou MRK
Dobrý deň,  dovoľujeme si Vám dať do pozornosti výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP vyhlásenú...
05-11-2019
priemyseľ a výroba
OP KŽP: Výzva pre PODNIKY STÁLE AKTUÁLNA
Dobrý deň,   dovoľujeme si Vám dať do pozornosti aktuálnu výzvu na predkladanie Žiadostí o nenávratný...
04-11-2019
životné prostredie
OP KŽP: Aktuálna výzva - kompostovanie BRKO
Dobrý deň, dovoľujeme si Vám dať do pozornosti aktuálne vyhlásenú Výzvu na predkladanie žiadostí...
28-10-2019
životné prostredie
Environmentálny fond: Rozšírenie špecifikácie činností podpory na rok 2020
V súlade s ustanovením § 4 ods. 3 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení...
25-10-2019
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Matečná rokovala s nórskou ministerkou o trvalo udržateľnom hospodárení v lesoch i limitovaní veľkosti fariem
Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov a limitovanie veľkostí fariem boli témami rokovania Gabriely...
25-10-2019
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie o počtoch prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na http:www.apa.sk/prvonakupca-mlika hlásenie počtu evidovaných...
24-10-2019
životné prostredie
SIEA: Posledné tohtoročné kolo Zelenej domácnostiam II je určené pre kotly na biomasu
V poslednom tohtoročnom kole Zelenej domácnostiam II, ktoré bude otvorené 22. októbra 2019, budú môcť...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje