Aktuálne výzvy
27-03-2013
veda a výskum
OP Výskum a vývoj: Aktualizovaný harmonogram výziev na rok 2013
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre operačný program...
27-03-2013
veda a výskum
OP Zdravotníctvo: Aktualizovaný harmonogram výziev na rok 2013
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre operačný program Zdravotníctvo...
27-03-2013
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP Bratislavský kraj: Aktualizovaný harmonogram výziev na rok 2013
Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj zverejňuje aktualizovaný harmonogram výziev Operačného...
27-03-2013
cestovný ruch, rozvoj vidieka
KaHR: Usmernenie k výzve KaHR-31SP-1201
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 26. marca 2013 Usmernenie č. 2 k Výzve na predkladanie...
13-03-2013
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Usmernenie č. 1 k metodickému postupu pre žiadateľov o podporu na úhradu časti spotrebnej dane z minerálnych olejov
PPA zverejnila na svojej webovej stránke, www.apa.sk - Upresnenie č. 1 k metodickému postupu pre žiadateľov...
12-03-2013
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Prehľady o počte prijatých žiadostí a čerpaní finančných prostriedkov v rámci Programu rozvoja vidieka a OP Rybné hospodárstvo
Na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry (www.apa.sk) boli zverejnené prehľady o počte prijatých...
21-02-2013
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámemenie o povinných prílohách k pripravovanej výzve na predkladanie žiadosít o dotáciu na úhradu časti spotrebnej dane z minerálnych olejov
Oznámenie Pôdohospodárska platobná agentúra v súvislosti s pripravovanou výzvou na predkladanie...
15-02-2013
komunálna sféra, rozvoj obcí
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty pre obce
Pôdohospodárska platobná agentúra, zverejnila na svojej webovej stránke výzvu pre oprávnené obce k predkladaniu...
12-02-2013
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Informačný seminár k výzve ROP-4.1a-2013/01
Nitriansky samosprávny kraj organizuje informačný seminár k výzve ROP 4.1 Regenerácia sídel - samostatné...
12-02-2013
cestovný ruch, rozvoj vidieka
OP KaHR: Informačný seminár k výzve KaHR-31SP-1201
Slovenská agentúra pre cestovný ruch v spolupráci s Trnavským, Banskobystrickým a Košickým samosprávnym...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje