Aktuálne výzvy
08-01-2014
cestovný ruch, rozvoj vidieka
PPA- PRV: Oznámenie zo dňa 20.12.2013 k výzve na opatrenia 2.1 a 2.2
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len PPA) oznamuje príjemcom podpory z Operačného programu Rybné...
07-01-2014
sociálne projekty
OPZ: UPOZORNENIE - MZ SR posúva termín na prijímanie žiadostí o NFP v rámci výzvy OPZ 2013/2.1/01
Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán (RO) pre Operačný program Zdravotníctvo rozhodlo o predĺžení...
07-01-2014
veda a výskum
OPVaV: Odborné hodnotenie žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom OPVaV-2013/4.1/04-SORO
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ informovala o výsledkoch...
07-01-2014
veda a výskum
OPVaV: Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OPVaV-2013/1.1/02-SORO - Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ informovala o zverejnení...
07-01-2014
veda a výskum
OPVaV: Výber žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom OPVaV-2013/4.1/04-SORO
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ informovala o výsledkoch...
07-01-2014
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OPV: Informácia o prerušení predkladania pracovných výkazov a kumulatívnych mesačných výkazov práce cez elektronický systém
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ dňa 23.12.2013 zverejnila...
07-01-2014
veda a výskum
OPVaV: Informácia o prerušení predkladania pracovných výkazov a kumulatívnych mesačných výkazov práce cez elektronický systém
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ dňa 23.12.2013 zverejnila...
07-01-2014
životné prostredie
OPŽP: Aktualizácia príručky pre prijímateľa, verzia 3.3
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo...
07-01-2014
životné prostredie
OPŽP: Usmernenie poskytovateľa č. 7 pre OPŽP
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje