Aktuálne výzvy
26-09-2012
komunálna sféra, rozvoj obcí
Aktualizovaný stav implementácie ŠF a prehľad výziev k 31.08.2012
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Centrálny koordinačný orgán aktualizovalo...
18-09-2012
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OP Vzdelávanie: Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2012
S platnosťou od 03. 09. 2012 je aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí...
18-09-2012
životné prostredie
OP Životné prostredie: Aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP k 31.08.2012
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné...
18-09-2012
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OP Vzdelávanie: Rezervácie na konzultácie k výzve OPV-2012/1.2/04-SORO
Od 17. septembra 2012 si môžu záujemcovia o konzultáciu k príprave žiadostí o nenávratný finančný príspevok...
18-09-2012
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OP Vzdelávanie: Rezervácie na konzultácie k výzve OPV-2012/1.2/04-SORO
Od 17. septembra 2012 si môžu záujemcovia o konzultáciu k príprave žiadostí o nenávratný finančný príspevok...
18-09-2012
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OP Vzdelávanie: Rezervácie na konzultácie k výzve OPV-2012/1.2/04-SORO
Od 17. septembra 2012 si môžu záujemcovia o konzultáciu k príprave žiadostí o nenávratný finančný príspevok...
18-09-2012
veda a výskum
OP Výskum a vývoj: Nové usmernenie v oblasti informovania a publicity
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre operačný program...
12-09-2012
polnohospodárstvo, potravinárstvo
OP RH: Ukončenie priebežnej výzvy pre opatrenie 3.2 Podpora a rozvoj nových trhov
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej stránke informáciu pre príjemcov podpory z Operačného...
13-08-2012
komunálna sféra, rozvoj obcí
Grantový program BAUMIT PRE AKTÍVNYCH ĽUDÍ: TU SA NÁM PÁČI, TU CHCEME ŽIŤ, 8. ročník
Spoločnosť Baumit v spolupráci s Centrom pre filantropiu chce pomôcť aktívnym ľudom z celého Slovenska,...
10-08-2012
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné opatrenia podľa § 2 "Dotácia na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch"
Na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry bola zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje