Aktuálne výzvy
29-05-2017
životné prostredie
OP KŽP: Oznam o vyhlásení 23. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
29-05-2017
sociálne projekty
MINV: Samosprávy a mimovládne organizácie môžu žiadať o finančné prostriedky na komunitné centrá
Obce, mestá a mimovládne organizácie môžu opäť stavať nové či rekonštruovať už existujúce komunitné centrá....
16-05-2017
komunálna sféra, rozvoj obcí
Mestá a obce sa budú môcť uchádzať o dotácie na obnovu hasičských staníc
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podporí obnovu obecných hasičských staníc. Obce a mestá budú...
16-05-2017
kultúra a umenie
MINV: Na podporu kultúry dostanú Rómovia ročne o milión eur viac
Národná rada SR 10. mája 2017 schválila návrh zákona Fonde na podporu kultúry národnostných menšín. Pre...
16-05-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie MPRV SR o posunutí konečného termínu na podávanie JŽ 2017 do 30. mája 2017
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka...
11-05-2017
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MINEDU: Školy môžu získať financie na projekty multikultúrnej a regionálnej výchovy
Aktivity škôl zamerané na spolunažívanie detí národnostných menšín s majoritou, smerujúce k spoznávaniu...
11-05-2017
životné prostredie
OP KŽP: POZVÁNKA NA INFORMAČNÝ SEMINÁR K VÝZVE OPKZP-PO1-SC123-2017-17
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
11-05-2017
životné prostredie
OP KŽP: POZVÁNKA NA INFORMAČNÝ SEMINÁR K VÝZVAM OPKZP-PO2-SC211-2017-18 A OPKZP-PO2-SC211-2017-21
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
04-05-2017
komunálna sféra, rozvoj obcí
MP SR: Stovky projektov z fondov EÚ skvalitnia život v regiónoch na Slovensku
Viac ako 1200 projektových zámerov vo výške takmer 700 miliónov eur. Taká je doterajšia bilancia Integrovaného...
04-05-2017
komunálna sféra, rozvoj obcí
MP SR: Štartuje podávanie žiadostí o udelenie štatútu Miestnej akčnej skupiny
Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyhlásila druhé kolo výzvy na získanie štatútu miestnej akčnej...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje