Aktuálne výzvy
16-10-2012
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OP Vzdelávanie: Výzva OPV-2012/1.2/05-SORO, PODPORA ZLEPŠENIA KVALITY VYSOKÝCH ŠKÔL A SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
Dňa 15. 10. 2012 zverejnila Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne...
11-10-2012
priemyseľ a výroba
OP KaHR sa podarilo úspešne navýšiť o 225 mil. Eur
Ministerstvu hospodárstva SR sa na základe iniciatívy predsedu Európskej komisie José Manuela Barossu...
10-10-2012
životné prostredie
OP Životné prostredie: Aktuálny zoznam prijímateľov k 30.9.2012
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné...
10-10-2012
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OP Vzdelávanie: Aktualizovaný indikatívny harmonogram výziev pre rok 2012
Dňa 10.10.2012 bol na stránke Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne...
02-10-2012
komunálna sféra, rozvoj obcí
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty
Na stránke Pôdohospodárskej agentúry bola zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej...
27-09-2012
životné prostredie
Nadačný fond Živá energia: Výsledky programu
Nadácia Ekopolis v spolupráci so ZSE Energia, a.s. vytvorili Nadačný fond Živá energia, ktorého cieľom...
27-09-2012
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP Informatizácia spoločnosti: Revízia operačného programu
Rozhodnutím Európskej komisie CCI 2007SK161PO001 zo dňa 12. 9. 2012 bola schválená revízia Operačného...
27-09-2012
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OP Vzdelávanie: Schválenie Výročnej správy o vykonávaní OPV za rok 2011
Výročná správa o vykonávaní operačného programu Vzdelávanie za obdobie január – december 2011 bola Európskej...
27-09-2012
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OP Vzdelávanie: Konzultácie k výzve OPV-2012/2.1/03-SORO
Od 27.9.2012 si môžu záujemcovia rezervovať termín na konzultáciu k príprave žiadostí o nenávratný finančný...
27-09-2012
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OP Vzdelávanie: Revízia operačného programu
Dňa 19. septembra 2012 Európska komisia schválila revíziu operačného programu v nadväznosti na uznesenie...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje