Aktuálne výzvy
01-07-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Príručka pre žiadateľov o poskytnutie dočasnej mimoriadnej podpory pre sektor ovocia a zeleniny.
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke www.apa.sk Príručku pre žiadateľa...
30-06-2016
životné prostredie
OP KŽP: Oznam o úprave merných jednotiek v rámci 7. výzvy OPKZP-PO1SC141-2015-7
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
30-06-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ NÁKUPU SUŠENÉHO ODSTREDENÉHO MLIEKA ZA PEVNE STANOVENÚ CENU PROSTREDNÍCTVOM VEREJNEJ INTERVENCIE
Európska komisia nariadením Rady (EÚ) 2016/1042, z 24. júna 2016, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1370/2013,...
27-06-2016
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP KŽP: Oznam o zverejnení Usmernenia č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP z OP KŽP s poradovým číslom 6
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita...
27-06-2016
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP KŽP: Informácia o presiahnutí výšky finančných prostriedkov pre kategóriu žiadateľa Subjekty územnej samosprávy
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita...
27-06-2016
životné prostredie
OP KŽP: SAŽP pripravila pre prijímateľov NFP informačný seminár k 1. výzve zameranej na kanalizácie, čistiarne odpadových vôd a vodovody
Dňa 21. júna 2016 sa v Bratislave konal informačný seminár pre prijímateľov NFP k prvej výzve vyhlásenej...
27-06-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie ohľadom projektov v ramci opatrení 4.1, 4.2 a 6.4
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014...
22-06-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná na stretnutí s vedením Slovenskej poľnohospodárskej univerzity o zvyšovaní atraktivity poľnohospodárskeho sektora
Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná sa stretla s rektorom Slovenskej poľnohospodárskej...
22-06-2016
veda a výskum
MINEDU: Grantová schéma VEGA má nových členov
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan slávnostne vymenoval nových členov grantovej...
22-06-2016
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MINEDU: Inovatívne vzdelávanie podporuje aj Nadácia pre deti Slovenska
O programe Vysoko efektívne vzdelávanie a skúsenostiach s jeho realizáciou v školskej praxi sa dnes diskutovalo...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje