Aktuálne výzvy
16-06-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Dotácia na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí a poskytnutie dotácie na...
16-06-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Dotácia na účasť spracovateľa na výstave
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí a poskytnutie dotácie na...
03-06-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie pre žiadateľov o platbu na ekologické poľnohospodárstvo na rok 2015 s chybou na register ekologických výrobcov
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dáva žiadateľom, ktorí predložili v roku 2015 žiadosť...
02-06-2016
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MINEDU: Podpora a rozvoj talentu – prierezová priorita slovenského predsedníctva v oblasti vzdelávania, mládeže, vedy a športu
Nadchádzajúce slovenské predsedníctvo bude v oblasti mládeže, vzdelávania a športu klásť hlavný dôraz...
02-06-2016
komunálna sféra, rozvoj obcí
MINV: Ministerstvo vnútra vytvorilo mechanizmus pre efektívnejší progres vo verejnej správe
Lepšia koordinácia medzi rezortmi, kvalitnejšie nastavenie procesov a systémov a zabránenie ich duplicity...
01-06-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie o zverejnení odpovedí k usmereniu 7/2016
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z PRV SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom...
01-06-2016
veda a výskum
OPVAI: VÝSKUMNÁ AGENTÚRA VYHLÁSILA DVE VÝZVY
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej...
27-05-2016
sociálne projekty
MPSR: Oznam - Nábor slovenských kandidátov na expertov
Spoločný technický sekretariát programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 vyhlasuje...
27-05-2016
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP KŽP: MŽP SR A SAŽP ZORGANIZOVALI ĎALŠÍ INFORMAČNÝ SEMINÁR PRE ŽIADATEĽOV K VÝZVAM ZAMERANÝM NA ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
Pre veľký záujem zo strany potenciálnych žiadateľov nenávratného finančného príspevku zorganizovali Ministerstvo...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje