Aktuálne výzvy
05-11-2015
životné prostredie
OPŽP: Aktualizácia Príručky pre prijímateľa, verzia 4.3
Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný...
05-11-2015
životné prostredie
OPŽP: Usmernenie pre prijímateľov k ukončovaniu projektov v rámci OP ŽP
Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný...
04-11-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Ponuka reklamného partnerstva pre Predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade EÚ v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, 1. júl – 31. december 2016
V roku 2016 bude Slovenská republika (ďalej „Slovensko“ alebo „SR“) predsedať Rade EÚ, čo je z hľadiska...
03-11-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: OZNÁMENIE O USMERNENÍ K REGISTRU FARMY V RÁMCI MIMORIADNEJ POMOCI PRE POĽNOHOSPODÁROV V SEKTOROCH MLIEKA A BRAVČOVÉHO MÄSA
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že v rámci predkladania žiadosti o mimoriadnu pomoc pre poľnohospodárov...
03-11-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie zo dňa 02.11.2015 (Výzva č. 15/PRV/2015 na Opatrenie 8, podopatrenie 8.5)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje Národnému lesníckemu centru, že zverejnila na webovom sídle...
30-10-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: OZNÁMENIE O USMERNENÍ K REGISTRU FARMY V RÁMCI MIMORIADNEJ POMOCI PRE POĽNOHOSPODÁROV V SEKTOROCH MLIEKA A BRAVČOVÉHO MÄSA
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že v rámci predkladania žiadosti o mimoriadnu pomoc pre poľnohospodárov...
30-10-2015
komunálna sféra, rozvoj obcí
PPA: Oznámenie zo dňa 27. 10. 2015 (Výzva č. 14/PRV/2015 na Opatrenie 7, podopatrenie: 7.5)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020,...
30-10-2015
komunálna sféra, rozvoj obcí
PPA: Oznámenie zo dňa 27. 10. 2015 (Výzva č. 12/PRV/2015 na Opatrenie 7, podopatrenie: 7.4)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020,...
30-10-2015
komunálna sféra, rozvoj obcí
PPA: Oznámenie zo dňa 27. 10. 2015 (Výzva č. 13/PRV/2015 na Opatrenie 7, podopatrenie: 7.2)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020,...
27-10-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MPSR: Pozvánka na akreditovaný vzdelávací program : Agroenvironmentálno – klimatické opatrenie
Vzdelávací program je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje