Aktuálne výzvy
30-12-2014
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb
V Zbierke zákonov bolo zverejnené Nariadenie vlády č. 342/2014, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania...
27-12-2014
životné prostredie
OP ŽP: Informácia o nezverejnení harmonogramu predkladania žiadostí o NFP na rok 2015
Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie oznamuje, že v roku 2015 neplánuje vyhlásiť žiadnu...
27-12-2014
životné prostredie
OP ŽP: Výzva na predkladanie žiadostí o NFP kód OPŽP-PO3-14-4
Na stránke www.opzp.sk, bola zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o NFP kód OPŽP-PO3-14-4, ktorá...
27-12-2014
životné prostredie
OP Kvalita životného prostredia: Indikatívny harmonogram výziev na obdobie marec 2015 - február 2016
Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na svojom webovom sídle...
15-12-2014
priemyseľ a výroba
Elektronizácia medzinárodného obchodu
Finančná správa spustí 15. decembra 2014 do prevádzky Národný projekt – Elektronické služby Centrálneho...
15-12-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
DÔLEŽITÉ !!! Zmena adresy Environmentálneho fondu
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že počnúc dňom 15.12. 2014 sa Environmentálny fond sťahuje do nových priestorov...
15-12-2014
životné prostredie
OPŽP: Aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP k 30.11.2014
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo...
08-12-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
Program cezhraničnej spolupráce: Schválenie mimoriadneho termínu na predkladanie ŽoP
V nadväznosti na žiadosť RO pre PCS SR-ČR schválil certifikačný orgán mimoriadny termín na predloženie...
08-12-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
Program cezhraničnej spolupráce: Seminár pre prijímateľov
Dňa 10.12.2014 bude v priestoroch Hotela Marlene v Oščadnici Oddelenie kontroly programov cezhraničnej...
08-12-2014
sociálne projekty
Príručka pre prijímateľa NFP pre národné projekty
Riadiaci orgán pre OP ZaSI oznamuje, že aktualizoval Príručku pre prijímateľa NFP pre národné projekty....

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje