Aktuálne výzvy
24-02-2020
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP ĽZ: Zverejnenie prezentácií z Informačných seminárov pre žiadateľov k výzve zameranej výstavbu a rekonštrukciu materských škôl v obciach s prítomnosťou MRK
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu...
24-02-2020
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP ĽZ: Zverejnenie prezentácií z Informačných seminárov pre žiadateľov k výzve zameranej výstavbu a rekonštrukciu materských škôl v obciach s prítomnosťou MRK
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu...
21-02-2020
priemyseľ a výroba
OPVaI: Výzva zameraná na podporu rozvoja podnikania MSP v rámci iniciatívy EK zameranej na transformáciu uhoľného regiónu horná Nitra (kód OPII-MH/DP/2020/11.3-23)
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra...
21-02-2020
priemyseľ a výroba
SIEA: Termín pre ukončenie projektov žiadateľov o kreatívny voucher sa predĺžil do mája
Kompletné žiadosti o kreatívny voucher z národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na...
21-02-2020
životné prostredie
OP KŽP: Oznam o plánovanom čiastočnom uzavretí 28. výzvy s kódom OPKZP-PO1-Info-2017-28 zameranej na Informačné aktivity
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
20-02-2020
priemyseľ a výroba
OPVaI: Nový manuál pre informovanie a komunikáciu OP II
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačná program Integrovaná infraštruktúra...
19-02-2020
životné prostredie
SIEA: MH SR pokračuje v podpore nabíjačiek pre elektromobily, zapojiť sa môžu aj podnikatelia
Ministerstvo hospodárstva SR sa naďalej snaží o razantné zvýšenie nabíjacej infraštruktúry na slovenských...
19-02-2020
životné prostredie
SAŽP: O financie zo Zeleného vzdelávacieho fondu je historicky najväčší záujem
Tretí ročník Zeleného vzdelávacieho fondu poukázal na jeho rastúcu popularitu a opodstatnenie. V tomto...
17-02-2020
životné prostredie
SAŽP: Envirorezort predstavil nízkouhlíkovú stratégiu - obmedzenie fosílnych palív, či prijatie zákona o zmene klímy
Obmedzenie fosílnych palív, či prijatie zákona o zmene klímy. Envirorezort predstavil nízkouhlíkovú stratégiu Náklady...
17-02-2020
životné prostredie
OP KŽP: Usmernenie č. 2 k 28. výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na informačné aktivity
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje