Aktuálne výzvy
05-02-2018
životné prostredie
Envirofond: Výzva na predloženie žiadosti o kompenzáciu nákladov za rok 2017
S termínom doručenia žiadostí do 27.04.2018 pre podniky v odvetviach a pododvetviach, v prípade ktorých...
05-02-2018
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Výzva na doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky pre r. 2018
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne...
05-02-2018
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie o aktualizácii výziev
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory...
29-01-2018
životné prostredie
OP KŽP: Pozvánka na informačný seminár k výzve zameranej na výstavbu zariadení využívajúcich biomasu v Bratislave – OPKZP-PO4-SC411-2017-36
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita...
29-01-2018
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Ministri poľnohospodárstva krajín V4+4 rokovali o budúcnosti spoločnej poľnohospodárskej politiky
Budúcnosť spoločnej európskej poľnohospodárskej politiky po roku 2020, to bola hlavná téma stretnutia...
24-01-2018
komunálna sféra, rozvoj obcí
ENVIROFOND: Žiadatelia o podporu formou dotácie na rok 2018
Dňa 23.01.2018 boli odoslané výzvy na doplnenie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok...
24-01-2018
sociálne projekty
MINISTERSTVO KULTÚRY: Spustenie novej verzie portálu Duševné vlastníctvo
Dňa 1. januára 2018 bola úspešne uvedená do prevádzky nová verzia portálu Duševné vlastníctvo (www.d...
23-01-2018
komunálna sféra, rozvoj obcí
ÚRAD VLÁDY: Vznikla Rada pre štátnu službu
2. januára 2018 svoju činnosť začala Rada pre štátnu službu, ktorá bola zriadená na základe zákona č....
23-01-2018
kultúra a umenie
MINISTERSTVO KULTÚRY: Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil druhú výzvu
Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil v piatok 19. januára 2018, na svojom webovom sídle...
23-01-2018
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Dodatok č. 1 k Príručke pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2014 – 2020 k zmenovému konaniu
Pôdohospodárska platobná agentúra oznámila na svojej internetovej stránke www.apa.sk prijímateľom podpory...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje