Aktuálne výzvy
11-01-2018
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Pozvánka na prednášku - Monitoring a hodnotenie poľnohospodárskych politík OECD
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Vás srdečne pozýva na prednášku spojenú s diskusiou na...
10-01-2018
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo sa stávajú v spoločnosti čoraz dôležitejšími
Podpora slovenských potravín, boj s dvojakou kvalitou na celoeurópskej úrovni, lokálne pulty v reťazcoch,...
09-01-2018
životné prostredie
OP KŽP: Informačný seminár v Prešove k výzvam s kódmi OPKZP-PO1-SC111-2017-32 a OPKZP-PO1-SC111-2017-33 a doplnkovo k výzvam OPKZP-PO1-SC111-2016-15 a OPKZP-PO1-SC111-2016-16
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
09-01-2018
životné prostredie
ENVIROFOND: Informácia pre žiadateľov o podporu formou úveru pre rok 2018
Environmentálny fond zverejnil na svojej internetovej stránke formuláre žiadostí o poskytnutie podpory...
09-01-2018
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Malých farmárov budú podporení piatimi miliónmi eur
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásilo výzvu na podporu malých farmárov. Chce tak...
22-12-2017
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MINV: Rezort vnútra zvýši v škôlkach vzdelanostnú úroveň detí z rómskych komunít
V škôlkach pribudne počet detí z prostredia marginalizovaných rómskych komunít (MRK), čím sa zvýši ich...
22-12-2017
životné prostredie
Envirofond: Zmena organizačnej štruktúry
V zmysle zákona č. 292/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene...
21-12-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Výzva pre lesníkov!!! : Podpora investícií do lesníckych technológii a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke Výzvu na predkladanie žiadostí...
15-12-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Výzva na predkladanie ŽoNFP na Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov
Pôdohospodárska platobná agentúra Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, IČO: 30 794 323 (ďalej len „PPA“)...
12-12-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Celoeurópske legislatívne riešenie proti nekalým obchodným praktikám
Na decembrové zasadnutie Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov bol predložený bod týkajúci sa boja...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje