Aktuálne výzvy
18-02-2009
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Oznam PPA pre spracovateľov sušených krmív
PPA oznamuje spracovateľom sušených krmív, že termín pre predkladanie žiadostí o schválenie spracovateľského...
18-02-2009
cestovný ruch, rozvoj vidieka
MVaRR SR: Vyzva na realizáciu euroregionálnych aktivít v roku 2009
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja zverejnilo na svojej internetovej stránke VÝZVU na predkladanie...
18-02-2009
kultúra a umenie
Nadačný fond Slovak Telekom podporí súčasné umenie
Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Intenda vyhlasuje piate grantové kolo, ktoré je zamerané na podporu...
18-02-2009
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Štatistika prijatých žiadosti: OP Vzdelávanie, Premena tradičnej školy na modernú
Ministerstvo školstva SR zverejnilo na svojej internetovej stránke štatistiku prijatých žiadostí o nenávratný...
16-02-2009
sociálne projekty
Nadačný fond Slovak Telekom vyhlásil nové oblasti podpory na rok 2009
Od roku 2009 je poslaním Nadačného fondu Slovak Telekom prispieť ku kvalitatívnemu rozvoju slovenskej...
16-02-2009
životné prostredie
Grantový fond: Živá energia
Nadácia Ekopolis zverejnila na svojej internetovej stránke nový grantový fond Živá energia. Nadačný...
13-02-2009
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Nadácia Slovenskej sporiteľne: Nové grantové programy 2009
Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlásila nové grantové programy na rok 2009. AKÉ PROGRAMY PODPORÍ NADÁCIA...
05-02-2009
životné prostredie
Grantový program: ĽUDIA PRE STROMY opäť vyhlásený
Už 4. ročník grantového programu Ľudia pre stromy vyhlásila Nadácia Ekopolis spolu s generálnym partnerom...
30-01-2009
komunálna sféra, rozvoj obcí
Výsledky grantu: Detské ihriská
Karpatská nadácia v spolupráci s Východoslovenskou energetikou a.s. v rámci grantového programu Detské...
19-01-2009
životné prostredie
Environmentálne záťaže
Na internetovej stránke www.changenet.sk bol zverejnený článok s názvom Environmentálne záťaže – kedy...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje