Aktuálne výzvy
16-05-2007
komunálna sféra, rozvoj obcí
Výzva na podávanie projektov pre I. oblasť systému podpory euroregionálnych aktivít na rok 2007
Výzva na podávanie projektov pre I. oblasť systému podpory euroregionálnych aktivít na rok 2007 Uznesením...
16-05-2007
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Zasadania výberových hodnotiacich komisií v rámci hodnotiaceho procesu výzvy SOP ĽZ 2006/3.2/01 a výzvy JPD3/2006 - 2.1./02
Dňa 2.5. boli na MPSVR SR zahájené zasadania výberových hodnotiacich komisií v rámci hodnotiaceho procesu...
16-05-2007
sociálne projekty
Fond sociálneho rozvoja
Fond sociálneho rozvoja, Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre SOP ĽZ vyhlásil Výzvu na...
16-05-2007
sociálne projekty
Fond sociálneho rozvoja, Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre SOP ĽZ vyhlásil Výzvu na...
16-05-2007
cestovný ruch, rozvoj vidieka
Výsledky Programu obnovy dediny 2007
Ministerstvo životného prostredia SR zverejnilo na svojich stránkach výsledky Programu obnovy dediny...
15-05-2007
životné prostredie
Medzinárodná súťaž - EKO 2007
EKO - je medzinárodná súťaž, ktorej snahou je spojiť úsilie výskumnej základne, stredných a vysokých...
10-05-2007
sociálne projekty
Mladí nitrianski filantropi rozdeľovali granty
Mladí nitrianski filantropi sú ukážkou, že mladým ľuďom nie je jedno, čo sa okolo nich deje. V grantovom...
10-05-2007
sociálne projekty
Grantový program: Pomôžeme Vám rozprestrieť krídla
Prostredníctvom grantového programu „Pomôžeme vám rozprestrieť krídla“ Konto Orange podporí originálne...
09-05-2007
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Súťaž o najlepšiu diplomovú prácu uzavretá
Cieľom súťaže je posilniť vedecký záujem vysokoškolských študentov o región západného Balkánu (Albánsko,...
04-05-2007
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Zasadania výberových hodnotiacich komisií v rámci hodnotiaceho procesu výzvy SOP ĽZ 2006/3.2/01 a výzvy JPD3/2006 - 2.1./02
Dňa 2.5. boli na MPSVR SR zahájené zasadania výberových hodnotiacich komisií v rámci hodnotiaceho procesu...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje