Aktuálne výzvy
15-10-2018
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Unikátna spolupráca agrorezortu a úradu geodézie šetrí štátu milióny eur
Väčšina rozhodnutí vykonaných vo verejnej správe má priestorový aspekt, až 80 % z nich je možné lokalizovať...
12-10-2018
komunálna sféra, rozvoj obcí
MP SR: Pozemkové úpravy pomôžu priniesť poriadok do vlastníckych vzťahov
Súčasná podoba pozemkových vzťahov na Slovensku je mimoriadne komplikovaná. Prevláda rozdrobenosť a hlavne...
12-10-2018
životné prostredie
OP KŽP: Usmernenie č. 2 k 15. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
11-10-2018
veda a výskum
OPVAI: VÝZVA NA PODPORU INOVÁCIÍ PROSTREDNÍCTVOM PRIEMYSELNÉHO VÝSKUMU A EXPERIMENTÁLNEHO VÝVOJA V BRATISLAVSKOM KRAJI
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie...
11-10-2018
životné prostredie
OP KŽP: Upozornenie na vydanie Metodického výkladu CKO č. 6
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
26-09-2018
priemyseľ a výroba
SIEA: Seminár pre žiadateľov o dotácie na spoločné slovensko-izraelské inovačné projekty
Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) pozýva na seminár k pripravovanej už tretej Výzve na...
26-09-2018
priemyseľ a výroba
SIEA: Projekt V4 Innovators ponúka stáže v Izraeli pre začínajúcich podnikateľov a startupistov
Medzinárodný vyšehradský fond (MVF) vyhlásil 21. 9. 2018 výzvu pre začínajúcich podnikateľov a startupistov....
26-09-2018
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Ministri EÚ pre poľnohospodárstvo rokovali o podpore vidieckych oblastí a výroby kvalitných potravín
Budúcnosť životaschopných vidieckych oblastí a kvalitnej potravinovej výroby v Európskej únii, to bol...
14-09-2018
komunálna sféra, rozvoj obcí
MP SR: Viac ako miliarda eur pomáha rozvoju regiónov na celom Slovensku
Viac ako 1,7 miliardy eur, to je suma určená na rozvoj obcí a miesta na celom Slovensku. Financie sú...
07-09-2018
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: OZNÁMENIE O STANOVENÍ MINIMÁLNEJ PREDAJNEJ CENY SUŠENÉHO ODSTREDENÉHO MLIEKA PRE DVADSIATU TRETIU ČIASTKOVÚ VÝZVU NA PREDKLADANIE PONÚK V RÁMCI VEREJNEJ SÚŤAŽE
Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/1210 z 30. augusta 2018 sa stanovuje minimálna predajná cena...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje