Aktuálne výzvy
31-10-2014
životné prostredie
Európska komisia schválila Operačný program Kvalita životného prostredia
Európska komisia schválila Operačný program Kvalita životného prostredia na programové obdobie 2014 –...
31-10-2014
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Aktualizácia č. 1 Usmernenia č. 4/2011 operačný program Vzdelávanie
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ vydáva dňa 24. 10...
29-10-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
ENVIRONMENTÁLNY FOND: Termín predloženia žiadostí formou dotácie na rok 2015
Vážení žiadatelia, dovoľujeme si Vás upozorniť na blížiaci sa termín predloženia žiadostí o podporu...
28-10-2014
sociálne projekty
Oznam pre prijímateľov v súvislosti s ukončením rozpočtového roka 2014
V nadväznosti na metodické usmernenie MF SR č.2/2009 v aktuálnom znení, Riadiaci orgán pre OP ZaSI zverejnil...
28-10-2014
cestovný ruch, rozvoj vidieka
Prezentácia zo seminárov o eurograntoch na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
Záujemcovia o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ poskytovaných v rámci výzvy s...
28-10-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
Oznam RO pre ROP o aktualizácii webového sídla v časti Informácie platobnej jednotky
Záujemcovia o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ poskytovaných v rámci výzvy s...
28-10-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
Oznam RO pre ROP o aktualizícii Indikatívneho harmonogramu výziev ROP na rok 2014
Záujemcovia o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ poskytovaných v rámci výzvy s...
28-10-2014
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Aktualizácia č. 1 Usmernenia č. 4/2011 operačný program Vzdelávanie
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ vydáva dňa 24. 10...
21-10-2014
sociálne projekty
Mikropôžičky EÚ Progess už pomohli 20 000 podnikateľom
Mikrofinancovanie Progress, zriadené Európskym investičným fondom, už preinvestovalo 182 miliónov EUR....
21-10-2014
sociálne projekty
Vyhodnotenie uzávierky výzvy a registrácie doručených žiadostí o NFP v rámci výzvy OPZ 2014/2.1/01
Celkové finančné vyjadrenie výšky doručených žiadostí o NFP v rámci výzvy OPZ 2014/2.1/01 s názvom "Zabezpečenie...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje