Aktuálne výzvy
29-04-2010
sociálne projekty
OPZ: Posun termínu príjímania žiadostí o NFP v rámci výzvy OPZ 2010/2.1/01
Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo rozhodlo o zmene...
29-04-2010
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia
Pôdohospodárska platobná agentúra ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace...
29-04-2010
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory - na zvieratá
Pôdohospodárska platobná agentúra ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace...
28-04-2010
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Žiadosti o priame platby
Pôdohospodárska platobná agentúra ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace...
28-04-2010
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PRV: Informácie k Osi 2
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke Informáciu, na základe ktorej...
28-04-2010
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PA: Informácia k dotácii na nákup dávkovacieho zariadenia surového kravského mlieka
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke Informáciu k dotácii na nákup...
28-04-2010
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznam pre žiadateľov o rozšírenie agroenvironmentálneho opatrenia v roku 2009
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke Oznam pre žiadateľov, ktorí...
30-03-2010
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Výzva: Podpora na reštrukturalizáciu vinohradov
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke OZNAM PRE ŽIADATELOV O PODPORU...
30-03-2010
priemyseľ a výroba
OP KaHR: Usmernenie č. 2 k výzve KaHR – 111SP – 1001
Usmernenie č. 2 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 111SP – 1001 Ministerstvo hospodárstva...
30-03-2010
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OPV 2.2: Aktualizácia vyhlásenia výzvy v rámci daného opatrenia
Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje