Aktuálne výzvy
19-01-2009
životné prostredie
Mestá chcú energeticky efektívnejšie budovy
Verejný sektor musí stáť v predných líniách v boji za vyššie štandardy energetickej efektívnosti budov....
08-01-2009
komunálna sféra, rozvoj obcí
Výsledky: PrieStory 2009
Na internetovej stránke Nadácie Ekopolis boli zverejnené informácie o výsledkoch programu PrieStory...
10-12-2008
veda a výskum
Aktuálne: Zverejnená nová príručka pre OP Výskum a vývoj
Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukurálne fondy EÚ zverejnila na svojej internetovej stránke...
02-12-2008
veda a výskum
Výzvy MŠ SR: Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila Výzvu na predkladanie žiadostí...
02-12-2008
veda a výskum
Otvorená výzva Agentúry pre výskum a vývoj
Agentúra na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy o spolupráci medzi Ministerstvom školstva Slovenskej...
02-12-2008
komunálna sféra, rozvoj obcí
Výsledky programu: Občianska voľba Pivovaru Šariš
Na internetovej stránke www.changenet.sk bola zverejnená informácia o tom, že Rada reprezentantov charitatívneho...
27-11-2008
životné prostredie
Viac dotácií z Environfondu pre tento rok
KEDY, KDE A O ČOM SA ROKOVALO? Vláda SR na svojom rokovaní dňa 19.novembra 2008 schválila návrh na...
27-11-2008
sociálne projekty
Výzva Nadácie Pontis: "Hľadáme ďalší zmysel" - PRE PODNIKANIE
Na stránke Nadácie Pontis bol zverejnený nový grantový program, ktorý pomôže ľuďom so sluchovým postihnutím...
26-11-2008
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MŠ SR: Aktualizácia Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu
Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ na svojej internetovej stránke zverejnila...
26-11-2008
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výzva: ADAM2 - Program finančnej podpory aktivít detí a mládee
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SR, Odbor detí a mládeže vyhlasuje Výzvu na predkladania žiadostí o dotáciu v rámci...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje