Aktuálne výzvy
30-01-2019
životné prostredie
SIEA: Zoznam oprávnených zariadení pre projekt Zelená domácnostiam II
Slovenská inovačná a energetická agentúra zverejnila zoznam oprávnených zariadení pre projekt Zelená...
29-01-2019
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie o termínoch na predkladanie ponúk do verejnej súťaže na predaj sušeného odstredeného mlieka
Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/2080 z 25. novembra 2016, ktorým sa začína...
29-01-2019
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie o stanovení minimálnej predajnej ceny sušeného odstredeného mlieka pre 31. čiastkovú výzvu na predkladanie ponúk v rámci verejnej súťaže
Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/112 z 24. januára 2019 stanovila minimálnu...
29-01-2019
priemyseľ a výroba
SIEA: Podpora zvyšovania energetickej účinnosti distribúcie tepla v Bratislavskom kraji - II. kolo
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ MH SR “) v spolupráci so Slovenskou inovačnou...
23-01-2019
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Medzinárodná konferencia „Aktuálne problémy v ochrane lesa 2019“
Ak Vás zaujíma téma ochrany lesa, zúčastnite sa 28. ročníka medzinárodnej konferencie „AKTUÁLNE PROBLÉMY...
23-01-2019
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP ĽZ: Oznam o uzavretí výziev zameraných na výstavbu, modernizáciu a prestavbu komunitných centier
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské...
22-01-2019
priemyseľ a výroba
OP KŽP: Podniky - Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch
Dovoľujeme si Vás informovať o vyhlásenej výzve na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok...
22-01-2019
komunálna sféra, rozvoj obcí
MPSR: Školenie „Povinnosti a postupy prijímateľa v súvislosti s realizáciou projektov v rámci PRV SR 2014 – 2020
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Bratislavský kraj pozýva na školenie k téme „POVINNOSTI...
22-01-2019
životné prostredie
ENVIROFOND: Oznámenie čísla bankových účtov
Oznámenie čísla bankových účtov pre prevádzkovateľov skládky odpadov a prevádzkovateľov odkaliska na...
21-01-2019
komunálna sféra, rozvoj obcí
MINV: Vláda odsúhlasila nové priority v oblasti integrácie Rómov do roku 2020
Na výjazdovom rokovaní vlády v Levoči 17. januára 2019 boli schválené Aktualizované akčné plány Stratégie...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje