Aktuálne výzvy
12-05-2008
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Reštrukturalizačný program na uplatnenie pomoci na diverzifikáciu v rámci dočasného režimu pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu
ČO JE CIEĽOM POMOCI? Cieľom tohto programu je poskytnúť pomoc na diverzifikáciu regiónom ovplyvneným...
12-05-2008
životné prostredie
Výsledky Blokového grantu: Podpora environmentálnych organizácií pre udržateľný rozvoj
Takmer 17 miliónov korún rozdelila Nadácia Ekopolis ôsmim mimovládnym organizáciám z Blokového grantu...
12-05-2008
životné prostredie
Výsledky grantu: Ľudia pre stromy
Nadácia Ekopolis podporila v 3. ročníku programu Ľudia pre stromy 34 projektov sumou 1,4 milióna korún....
09-05-2008
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Výzva: Dotácia na poistné - rastlinná výroba
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej stránke informáciu o možnosti predkladania žiadostí...
09-05-2008
sociálne projekty
Grant Nádácie otvorenej spoločnosti: Keby sme boli všetci rovnakí, neboli by sme výnimoční
Nadácia otvorenej spoločnosti vyhlasuje grantovú výzvu na súťaž cez internet „Keby sme boli všetci rovnakí,...
29-04-2008
komunálna sféra, rozvoj obcí
„Tu sa nám páči tu chceme žiť“
Spoločnosť Baumit v spolupráci s Centrom pre filantropiu, n.o. chce pomôcť aktívnym ľudom z celého Slovenska,...
29-04-2008
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Deborah Harding štipendium pre rómskeho študenta
Stredoeurópska Univerzita so sídlom v Budapešti ponúka Deborah Harding štipendium pre rómskeho študenta...
29-04-2008
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Konto Orange: Máš pocit, že máš na viac?
Ešte zajtra (30.4.2008) majú vysokoškoláci v rámci programu „Máš pocit, že máš na viac?“ poslednú šancu...
29-04-2008
komunálna sféra, rozvoj obcí
MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA
Na stránke Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry bol zverejnený blokový grant Modernizácia verejného...
29-04-2008
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Jazykové laboratóriá pre základné a stredné školy 2008
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2008 vyčlenilo finančné...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje